Senast uppdaterad:

Skriv ut

Val av tee

Det finns tre alternativ för val av tee:
- Fritt val av tee för samtliga
- Val av tee enligt "Tee i HCP-tävlingar"
- Avancerad tee

Avancerad tee

Då detta alternativ väljs sätts tee på spelaren efter de villkor tävlingsledning sätter upp t.ex.

Herre, 0-64 år, hcp-grupp 1, skall spela från vit tee.
Herre, 65-99, hcp 18,5 - 54, skall spela från röd tee.

Tee är inte valbart utan man åsätts det tee som passar den regel TL bestämt.

OBS

Välj aldrig fritt tee för samtliga och avancerad tee tillsammans. Det blir två motsatta villkor som stör ut varandra.

Vid Tee i HCP-tävlingar och Avancerat tee - skapa inte regler som gör att en viss grupp spelare platsar enligt fler än en regel.