A

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven A listas i denna lista.

Aktie

En andel som man äger i ett aktiebolag.

Aktivt medlemskap

Att en person har ett medlemskap som har SGF-status Aktiv (A), Aktiv begränsad (AB), Aktiv greenfeemedlem (AG) eller Hedersmedlem (H) och medlemskapet är giltigt.

All square (i matchspel)

Om två spelare har vunnit lika många hål i matchspel säger man att matchen är all square. Om matchen är all square när ronden är slut kan man antingen förklara matchen oavgjord, eller fortsätta matchen ett hål i taget tills någon vunnit (sudden death).
  
Alternativ teebeteckning
   
En klubb kan använda egna namn på olika tees. Detta kallas för alternativ tee-beteckning.

Amatörgolfspelare

Amatörgolfspelare är den som spelar golf utan tanke på inkomst eller ekonomisk vinning.
   
Anläggning

En instans av en organisationsenhet. Ett samlingsbegrepp som kan koppla ihop flera klubbar. En anläggning kan t.ex. inrymma två klubbar, en restaurang och en driving range.
   
Anmälningstid

Den tid under vilken anmälan får ske.
   
Anmälningsavgift
   
Den avgift en spelare har att betala då man anmäler sig till en tävling. Betalas normalt på tävlingsdagen men kan betalas via webben.
   
Ansluten klubb (A1)

Juridisk person med egen eller anvisad bana, som ej kan erhålla medlemskap i SGF. Samarbetsavtal finns tecknat med SGF och GDF.
   
Ansluten klubb (A2)

Företag, sammanslutning eller annan juridisk person i avsaknad av bana enligt SGF:s definition men med egen eller anvisad golfanläggning enligt SGF:s typexempel. Samarbetsavtal finns tecknat med SGF och GDF.
   
Artikelbeteckning

Artikelnamn som också visas på kvitto. Artikelbeteckningen kan manuellt ändras vid en försäljning.
   
Artikelgrupp

Artikelgrupper är ett sätt att organisera klubbens artiklar.

Artikelinformation

Notering om en artikel t.ex. säljstöd eller skötselråd.
   
Artikeltyp

Artikeltyper används av förbundet för att lätt kunna få fram vad som finns bland organisationsenheternas artiklar (speciellt klubbarna). Det är upp till organisationsenheten att använda typerna på ett korrekt sätt.