B

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven B listas i denna lista.

Backuplistor

Automatgenererade rapporter sparade till fil som ger klubben möjlighet att vid en eventuell kommunikationsnedgång kunna sköta tidbokning och tävling.
 
Banarbetare

Arbetar med underhåll av banan, deras chef är ofta banchefen eller greenkeepern.
 
Banchef

En greenkeeper som är direkt underställd styrelsen och som ansvarar för driften av banan.
 
Banvärde

Det antal slag som en scratchspelare förväntas behöva på en rond under normala väderleks- och banförhållanden. Benämns också "Course Rating".
 
Banvärdering

Vid banvärdering enligt det amerikanska banvärderingssystemet (i Sverige ofta felaktigt benämnt "Slope System"), värderas banan för såväl scratch- som bogeyspelaren. För herrar värderas vit, gul, blå och röd tee. För damer värderas gul, blå och röd tee. Hänsyn tas till fyra längdfaktorer och tio svårighetsfaktorer. Detta utrycks i ett scratch- och ett bogeyvärde som båda är relaterade till banans par. Beslut om scratch- och bogeyvärde fattas av respektive golfdistriktsförbund (GDF).
 
Betalkort

Kort som bank ger ut med betalfunktion.
 
Bogeyspelare

En spelare med exakt handicap 20,0.
 
Bogeyvärde

Det antal slag (med en decimal) som en bogeyspelare erhåller i relation till par vid spel på en viss bana från en viss tee.
 
Bokande system

För en greenfeeavgift eller en förbokningsavgift kan man begränsa vilket system som får boka aktuell avgift. Exempel på bokande system är: GIT, Min Golf, Terminal, Voiceprovider, Citybreak, MinGolfMobil, MinGolfFöretag m.fl.
 
Bokning

De spelare som bokat starttid tillsammans. En starttid kan innehålla 1-4 bokningar, varje bokning har ett unikt bokningsnummer.
 
Boll

Alla spelarna som går ut på en viss starttid, t.ex. 8.07.
 
Bollränna

En bollränna är ett kösystem för att komma ut på en bana och spela. Under tider som inte är bokningsbara via kansliet (vanligtvis icke eftertraktade tider) använder man bollrännan. Istället för att ställa sig själv i kö på första tee så lägger man sin boll i kön (bollrännan) eller antecknar sig på kölista, s.k. skriven bollränna.
 
Bruttoscore

Totala antalet slag inklusive eventuella pliktslag.
 
Buffertzon

Poängbogeyresultat som hamnar i Buffertzonen medför ej ändring av exakt handicap.
 
Byes

Deltagare som står över första omgången i en matchtävling.
 
Bästboll - match

En match där en spelare spelar mot den bästa av två eller tre spelares bollar.