C

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven C listas i denna lista.

Certifikat

Med ett certifikat upprättas en säker anslutning mellan arbetsstationen och servern.
 
Course rating

Det antal slag som en scratchspelare förväntas behöva på en rond under normala väderleks- och banförhållanden. Benämns också Banvärde.
 
CR

Förkortning av Course rating, det antal slag som en scratchspelare förväntas behöva på en rond under normala väderleks- och banförhållanden. Benämns också Banvärde.
 
Cut

I tävlingar som spelas över flera dagar med stort startfält kan metoden Cut användas för att reducera antalet tävlande inför finalrond(-er). I en förutbestämd spelordning bestäms
 
· att ett visst antal spelare, t.ex. de med de 50 bästa resultaten, får fortsätta tävlingen
 
· att samtliga spelare med ett visst resultat eller bättre får fortsätta tävlingen.