D

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven D listas i denna lista.

Datakälla

Ett antal större fördefinierade frågor mot GIT:s databas utifrån vilka man ska kunna skapa rapporter som tillgodoser ett specifikt ändamål.
 
Se även Filtrering och Sortering.
 
Deltagare

Den som deltar i en tävling. Det kan vara en singelspelare, ett par eller ett lag.
 
Distrikt

En geografiskt uppbyggd sammanslutning av golfklubbar, se GDF.
 
Dormie i matchspel

En spelare i matchspel är lika många hål upp som det är kvar att spela.