F

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven F listas i denna lista.

Fadder

En person som erbjuder sig att gå fadder rundor tillsammans med en innehavare av gult kort.
 
Faktureringsår

Det år som man avser att göra fakturering för. Detta kan vara olika mot aktuellt år. Används när man t.ex. fakturerar i oktober för kommande år för att få rätt på avgifter i systemet som är åldersbaserade, dvs. avgiftsregler som är olika mellan seniorer och juniorer.
 
Familjefakturering

Fakturering som sker familjevis med familjerabatt.
 
Familjegrupp

På klubbnivå används familjegrupp för att kunna hantera avgifter, rabatter, utskick m.m. inom klubben. En familjegrupp består av en eller flera personer. En person i familjegruppen är kontaktperson (den som får utskicket).
 
Familjerabatt

Ett belopp som anges för att ange max belopp som ska faktureras för en familj. Detta beräknas utifrån de avgifter som ingår på en familjs faktura som är familjerabattgrundande.
 
Filtrering

Datakällorna för rapportframtagning innehåller ingen filtrering eller sortering utan denna utförs när respektive rapport skapas.
 
Foursome - match

En match där två spelar mot två och varje sida spelar en boll.
 
FTP

File Transfer Protocol, ett kommunikationsprotokoll som används för överföring av filer via Internet.
 
FTP-server

En FTP-server är en dator som tillhandahåller filer och program för överföring med FTP.
 
Fyrboll - match

En match där två spelar sin bästa boll mot den bästa av två andra spelares bollar. Anmärkning: Angående foursome slagspel se Regel 29-3 och fyrboll slagspel se Regel 31.
 
Föranmäld sällskapsrond
 
En föranmäld sällskapsrond är en rond där spelaren innan påbörjad rond anmäler till markör att han/hon har för avsikt att spela en HCP-grundande rond. Ronden ska spelas över minst 9 hål på en bana med giltig banvärdering och efter spelets regler. Både HCP-sänkning och HCP-höjning.
 
Företagsavgift

Avgift som betalas av företag för t.ex. hålsponsring eller annan reklam.