G

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven G listas i denna lista.

GDF

Golfdistriktsförbund.
 
Generella lokala regler

SGF har fastslagit att fyra lokala regler ska gälla på samtliga golfbanor i Sverige. För spelarnas information bör dessa finnas anslagna bland klubbens övriga lokala regler. De fyra reglerna avser stenar i bunker, 150-metersmarkeringar, fasta sprinklerlock samt markeringar.
 
Giltig banvärdering

Bana med högst två provisoriska greener och med en total längd som avviker högst 100 meter från banans uppmätta längd. Banan kan av olika anledningar, exempelvis vinterförhållanden, vara i sådan kondition att den ej har giltig banvärdering. Detta avgörs av respektive klubb.
 
Giltigt medlemskap

Att personen har ett medlemskap med ett giltighetsdatum (giltig tom) som inte är passerat.
 
Golfadministratörers Förening (GAF)

Sveriges Golfadministratörers Förening. GAF är en intresseförening, vars syfte är att främja svensk golfsports utveckling, främst på det administrativa området, samt verka för gott samarbete med SGF och övriga intresseorganisationer inom golfen.
 
Golfguiden

I Golfguiden kan man söka efter klubbar och titta på klubbfakta för vald klubb.

Golfklubb

Ideell förening som bedriver golf som idrottslig verksamhet i enlighet med SGF:s stadgar.
 
Golforganisation

Samlat begrepp för SGF, GDF, GK samt ansluten klubb
 
Golfpro

En professionell golfinstruktör.
 
Golfrestaurang

Restaurangverksamhet på en golfanläggning.
 
Golfshop

Butik på en golfanläggning som säljer golfutrustning.
 
Golfspel

Spel av en boll från tee till och i hål genom ett eller flera på varandra följande slag i enlighet med spelets regler.
 
Greenfee

Avgift som betalas för att få spelrättighet. Egen avgiftstyp för att kunna skilja den från spelavgift som betalas årligen.
 
Greenfee tag (-bricka)

Bevis, kvitto, på erlagd greenfee-avgift.
 
Greenkeeper

Greenkeepern ansvarar för driften av banan. En greenkeeper har normalt en Bankommitté, BK, mellan sig och styrelsen. Jmf Banchef.
 
Gruppgreenfee

Gruppgreenfee i GIT innebär följande: En grupp människor, t.ex. från Volvo, ska få ett specialpris på greenfee. Då lägger man vid försäljning i kassan upp en greenfee på en artikelrad och specificerar personen som Volvo. Artikelraden får artikelns grundpris. Man ökar därefter på antalet greenfees till önskat antal och påför en rabatt för att få fram ett totalpris. Lika många tags/etiketter kommer ut som det antal greenfees som sålts.
 
Grönt kort

Ett bevis på att innehavaren har gjort ett uppspel + att innehavaren har en handicap. Detta kort är ett minumum krav för att du skall få spela golf på klubbars banor som är godkända av SGF.