H

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven H listas i denna lista.

Handicapansvarig

På varje klubb ska det finnas en handicapkommitté alternativt handicapansvarig som ska tillse att klubbens medlemmar har en korrekt och rättvis handicap.
 
Handicapförande klubb

Den klubb som administrerar en spelares handicap. Handicapförande klubb väljs i och med att spelaren väljer sin hemmaklubb och byte av handicapförande klubb kan ske under förutsättning att överenskommelse träffats mellan klubbarna. Anm. Klubbtillhörighet i tävlingssammanhang regleras enligt def. Representationsklubb.
 
Handicapgrundande sällskapsrond

Varje form av spel över 9 (HCP-grupp 4-5) eller 18 hål med minst två spelare alternativt en spelare och en markör, där spelet sker enligt slagspelsregler på bana med giltig banvärdering och som uppfyller kriterierna för en handicaprond för spelare i handicapgrupp 2-5.
 
Handicapgrupp

EGAs indelning av spelare i kategorier utifrån spelarens exakta handicap.
 
Handicapgräns

Den högsta resp. lägsta exakta handicap en spelare får ha vid sista anmälningsdagen för att få anmäla sig till en viss tävling.
 
Handicapklass

En tävlings indelning av spelare i grupper omfattande skilda intervall av exakt handicap.
 
Handicaprond

Tävlingsrond eller sällskapsrond som föranmäls som handicaprond.
 
Hemmaklubb

Den golforganisation som spelaren valt att vara handicapförande klubb under kalenderåret. När spelaren väljer hemmaklubben väljer han eller hon automatiskt båda handicapförande klubb och representationsklubb.
 
Högsta tillåtna handicap

Den exakta handicap alternativt den spelhandicap som en spelare högst får tillgodoräkna sig i en tävling. Högsta tillåtna handicap ska anges i villkoren för tävlingen.