I

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven I listas i denna lista.

Index

Varje hål har ett specifikt index som används till att beräkna hur många poäng man får på varje hål (man utnyttjar handicapsystemet). Ett lågt indextal indikerar hög svårighetsgrad; ett högt indextal indikerar låg svårighetsgrad.