J

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven J listas i denna lista.

Juridisk person

En juridisk person är ett rättssubjekt som inte samtidigt är en privatperson. (I juridiska sammanhang används termen fysisk person om privatperson som rättssubjekt).
 
Exempel på juridiska personer är aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser.