K

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven K listas i denna lista.

Kampanjpris

Kampanjpris innebär att en artikel har tilldelats ett tillfälligt nedsatt pris.
 
Kanal

Kanal är ett media att boka t.ex. tider eller anmäla sig till en tävling. Exempel på en kanal kan vara webb eller golfterminal.
 
Kapitalinsats

En persons aktie, spelrätt eller lån till klubb. För företag kan det endast finnas kapitalinsatser av typen aktie eller spelrätt.
 
Klient

Den programvara som installeras på varje arbetsstation, som sedan användas i GIT.
 
Klubbadministratör

Till exempel intendenten, klubbdirektören eller kanslisten på klubben.
 
Klubbgrupp

Ett antal klubbar som gjort en överenskommelse att medlemmarna i klubbgruppens klubbar t.ex. ska ges rabatterad greenfee under vissa speltider.
 
Klubbhandicap

Exakt handicap 54 t.o.m. 37. Spel från röd tee är obligatoriskt.
 
Klubbtävling

Tävling öppen endast för medlemmar i den klubb där tävlingen arrangeras.
 
Kreditfaktura

Kreditfaktura (kreditnota, minusfaktura) skapas för att rätta till en felaktigt utställd faktura, eller i det fall säljaren av tjänsten eller varan har goda skäl att anta att den ursprungliga fakturan aldrig kommer att betalas.
 
Köavgift

Avgift som betalas för att få stå i någon kö på organisationsenheten.
 
Kötyp

Används för att kategorisera köande personer enligt varje enskild klubbs önskemål.