L

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven L listas i denna lista.

Lokal server

Server-programvara med mjukvara och databas, som installeras på en server i det lokala nätverket.
 
Lokalt nätverk

Det nätverk som finns installerat på varje klubb.
 
Lån

En summa pengar som är utlånade till klubben och som återfås under kortare eller längre tid efter det att man begärt sitt utträde enligt regler i golfklubbens stadgar.