M

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven M listas i denna lista.

Manuell ändring av HCP

En justering av en persons exakta handicap i systemet på grund av felregistreringar och/eller ej redovisade handicapgrundande ronder.
 
Markör

En markör är en person som för en tävlares score i slagspel. Markören kan vara en medtävlare. Markören är inte domare.
 
Matchspel

Speltyp där en sida spelar mot en annan sida och där resultatet räknas hål för hål.
 
Medlemsavgift

Avgift som betalas för att vara medlem i en golfklubb.
 
Medlemskapstyp

Används för att kategorisera medlemmar enligt varje enskild klubbs önskemål och koppla dessa kategorier till SGF:s kategorier Aktiv (A), Aktiv begränsad (AB), Aktiv Greenfee (AG), Hedersmedlem (H) och Passiv (P).
 
Medlemskort

Kort som ges ut till medlem i golfklubb som är medlem i Svenska Golfförbundet. Fysiska medlemskort utan betalfunktion präglas inte efter mars 2018.
 
Microsoft .Net framework

Ramverk för att man ska kunna köra applikationer utvecklade i .Net på arbetsstationen. GIT är utvecklat i .Net.
 
Mixed

Tävling där sidan eller/laget består av minst en spelare av vardera kön.