R

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven R listas i denna lista.

Rapport

I GIT skapas en rapport för varje tillfälle då man vill se den, dvs är en koppling mellan datakällan och rapportmallen.
 
Rapportmall

Beskriver utseendet av en rapport. Rapportmallar kan redigeras genom att lägga till andra fält som textfält, bilder, linjer etc. Rapportmallar som följer med installationen är ej redigerbara för användare i systemet.

Representationsklubb

Den klubb en spelare representerar under kalenderåret. Representationsklubb väljs i och med att spelaren väljer sin hemmaklubb. Byte av representationsklubb kan i princip ej ske under kalenderåret. Med representationsklubb i tävlingssammanhang avses deltagande i öppna scratchtävlingar och öppna tävlingar för klubblag, t.ex. SGF:s seriespel.
 
RF-nummer

RF-nummer är det nummer som Riksidrottsförbundet har tilldelat klubben, genom SGF.
 
Riksomfattande tävling

Tävling som engagerar golfklubbar från fler än ett distrikt och där tävlingen fortsätter/avslutas med region-, riks- eller världsfinal.
 
Roll

En roll i GIT har en eller flera rättigheter, t.ex. Uppdatera Bokning, Läsa Person. En eller flera roller utgör en Uppdragstyp. Exempel på roller är Intendent, Informationsansvarig, Pro. Se även Uppdragstyp, Uppdrag och Rättighet.
 
Rond (Fastställd rond)

En rond består i att spela banans hål i rätt ordningsföljd om inte annat bestämts av tävlingsledningen. Antalet hål i en rond är 18 om inte ett lägre antal fastställts av tävlingsledningen.
 
Rättighet

En rättighet är en möjlighet för användaren att använda en viss funktion i GIT. Rättigheterna till olika funktioner är definierade i fyra nivåer: Läsa, Skapa, Uppdatera och Ta bort. Se även Roll.