S

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven S listas i denna lista.

Scratchtävling

Tävling i vilken deltagarna rangordnas efter antal slag brutto.
 
Score

En spelares/sidas score eller bruttoscore är det antal slag, inklusive eventuella pliktslag, spelaren/sidan har använt på ett hål eller en rond. Spelarens/sidans nettoscore är lika med bruttoscoren minskad med spelhandicap.
 
Score-kort

På detta kort skriver man in sina resultat.
 
SDF-nummer

SDF-numret är det nummer som Riksidrottsförbundet tilldelar ett specialdistriktsförbund (riksidrottsförbundets terminologi för golfdistriktsförbund – GDF), genom SGF.
 
Serienummer

Vissa artiklar är märkta med ett individnummer. Vid en försäljning måste detta individnummer anges.
 
SF-nummer

SF-numret är det förbundsnummer för SGF som Riksidrottsförbundet har fastställt.
 
Shot-Gun

Alla deltagare startar på samma starttid (rondens och klassens första starttid) och på alla hål tills deltagare är fördelade på rondens samtliga hål. Om det fortfarande återstår deltagare börjar man om på starthålet igen och med nästa starttid enligt frekvensintervall.
 
Sida

En sida består av en spelare alternativt två eller flera spelare som är partners.
 
Slagspel

Speltyp där tävlarens eller sidans antal slag/poäng summeras efter fastställt antal hål.
 
Slinga

En slinga är en valfri sammansättning av de hål som finns upplagda på organisationsenheten. Innan man kan skapa en slinga måste man alltså ha registrerat hål på organisationsenheten.
 
Ett lågt indexvärde för ett specifikt hål anger hög svårighetsgrad, medan ett högt indexvärde alltså anger låg svårighetsgrad.
 
Slope

En numerisk storhet som anger banans relativa svårighet för andra än scratchspelare. Se Banvärde och Banvärdering.
 
Sortering

Datakällorna för rapportframtagning innehåller ingen filtrering eller sortering utan denna utförs när respektive rapport skapas.
 
Spelavgift

Avgift som betalas för att få spelrättighet.
 
Spelform

Kombination av spelsätt och speltyp. Se mer om olika spelformer i Spel- och Tävlingshandboken.
 
Spelhandicap

Antalet slag enligt slopetabell från en viss tee på den bana som spelas. Spelhandicap uttrycks i heltal. Obs! Vid vissa spelformer kan spelhandicapen justeras, t.ex. multipliceras med 90% vid fyrboll. Obs! Vid vissa spelformer, t.ex. poängbogey, är spelhandicapen alltid i heltal och slagen faller ut på hålen i stigande ordning – index – vilken anges på scorekortet.
 
Spelrätt

Ett bevis som kan säljas till andra personer som vill spela golf i den klubben.
 
Spelrättighet

Rätt att spela på en organisationsenhets bana/banor.
 
Spelsätt

Spelsätt är antingen singel, parspel eller lagbollspel. Se mer om olika spelsätt i Spel- och Tävlingshandboken.
 
Speltyp

Slagspel eller matchspel. Se mer om olika speltyper i Spel- och Tävlingshandboken.
 
Staffelpris

Staffelpris innebär att artikelns pris är relaterad till kvantiteten t.ex. 1 st = 100 Kr, 10 st = 900 Kr.
 
Starttid

T.ex. tiden 8.07 som har plats för 4 spelare. Se även Boll.
 
Startomgång

Datum och tidsintervall (start- och sluttid) för när en tävlingsrond skall spelas. T.ex. har en tävling över 36 hål två startomgångar, samma dag eller skillda dagar. En startomgång kopplas även till en viss bana.

Sällskapsrond

Varje form av spel, över minst 9 hål med minst två spelare alternativt en spelare och en markör, där spelet sker efter spelets regler på bana med giltig banvärdering.
 
Sällskapsrond föranmäld
 
En föranmäld sällskapsrond är en rond där spelaren innan påbörjad rond anmäler till markör att han/hon har för avsikt att spela en HCP-grundande rond. Ronden ska spelas över minst 9 hål på en bana med giltig banvärdering och efter spelets regler. Både HCP-sänkning och HCP-höjning.
 
Sällskapsrond oanmäld
 
En oanmäld sällskapsrond är en rond där spelaren inte anmält att han/hon har för avsikt att spela en HCP-grundande rond innan ronden har påbörjats. Ronden ska spelas över minst 9 hål på en bana med giltig banvärdering och efter spelets regler. Endast HCP-sänkning.