U

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Begrepp som börjar på bokstaven U listas i denna lista.

UNC-koppling

UNC (Universal naming convention) är ett sätt att ange en sökväg till en delad mapp på en dator utan att du behöver känna till vilken disk mappen ligger på

Uppdrag

Ett i tiden avgränsat ”projekt” med en eller flera deltagare som tilldelats en eller flera roller (med definierade rättigheter) i en uppdragstyp. I GIT finns ett antal standarduppdrag med roller som skapas när olika organisationsenheter läggs upp. Nedan visas dessa uppdrag med roller angivna inom parentes.
 
 Alla organisationsenheter
 
 · Systemadministration (IT-ansvarig)
 
 Klubb
 
 · Klubbstyrelse (Ordförande, sekreterare)
 
 · Klubbfunktionär (Intendent/Klubbchef, Informationsansvarig, Pro, Greenkeeper)
 
 Shop
 
 · Shopfunktionär (Pro)
 
 Se även Uppdragstyp och Roll. 

Uppdragstyp

En uppdragstyp kan liknas vid en definition av hur ett uppdrag ser ut, dvs. definierar vilka roller och hur många som ska ingå i ett uppdrag.
 
Se även Uppdrag, Roll och Rättigheter.

USGA-värderad slinga 
 
Värdering enligt det amerikanska banvärderingssystemet. Se Banvärdering.