Grönt Kort - Del 4

Vi går genom delarna hur en ny person skapas i GIT.