GIT: Företag - Steg 2

Vi visa hur du skapar avgift för företag som motsvara 10 greenfeecheckar samt hur du bokar en starttid där en person nyttjar en av checkarna.