Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kapitalinsatser

Information om hur man visar en kapitalinsatsförteckning, dvs vem som har en viss kapitalinsats. Du kan också se historik för en specifik kapitalinsats.

Alla insatsserier visas med Namn, Kapitalinsatstyp, Värde, Nummerserie och den Beskrivning man gav till kapitalinsatsen. För att ändra egenskaperna på en kapitalinsats trycker man knappen Egenskaper, man kan även skapa en ny serie med knappen Nytt i denna dialogruta.

När man markerar en kapitalinsats i rutan till vänster om seriens namn visas en förteckning över respektive insatsnummer och vem som är Ägare respektive Nyttjare. 

 

I urvalsrutan i mitten kan man välja vilka insatser man vill se i förteckningen. Rutan Alla visar alla insatser i nummerordning. Om man bockar i rutan Visa endast aktier/spelrätter till försäljning, visas de insatser som man har markerat att de är till försäljning i fönstret Innehav av kapitalinsats.

Man kan också välja att visa ett visst intervall av insatser med fälten Fr.o.m. nr och T.o.m. nr. När man ändrar urvalet i urvalsrutan verkställer man urvalet med knappen Visa

 

Du bläddrar mellan insatserna med bläddringslisten. Systemet visar 50 insatser i taget. För att visa nästa 50-tal klickar du på högerpilen under förteckningen. Vänsterpilen bläddrar bakåt.
Pilarna med ett streck till vänster respektive höger visar första respektive sista del av insatserna. Du ser också vilket intervall som visas (i exemplet visas insats 1-50 av bland totalt 1000 insatser).

Man kan t.ex. sortera listorna genom att klicka i respektive rubrik.

Innan man har knutit en medlem till en insats står golfklubben själv som ägare till insatsen. Man knyter en kapitalinsats till en medlem genom att i personbilden aktivera fliken Kapitalinsatser och där klicka på knappen Lägg till för att där markera ett insatsnummer och med knappen Välj knyta insatsen till aktuell medlem.

På följande sida Kapitalinsats kan du läsa mer hur du tilldelar och ändrar nyttjare och ägare till kapitalinsatserna.

Tips på rapport för Kapitalinsatser Visa

Kapitalinsatsrapport

Det finns tre rapporter över kapitalinsatser.
Under Organisationsenhet » Organisationsenhetsrapporter finns det en rapport som heter GIT.Kapitalinsatsregister.rpx som ger en förteckningen över alla kapitalinsatser.

Under Personrapporter » Personrapporter finns rapporten
GIT.kapitalinsatser.rpx som listar alla kapitalinsatser.

Under Personrapporter » Personrapporter finns även rapporten GIT.Medlemsmatrikel_inkl_kapitalinsats.rpx som är en vanlig medlemsmatrikel som även innehåller ev kapitalinsatser.

Ändra Kapitalinsats Visa

Man kan ändra egenskaperna på en definierad kapitalinsats, t.ex. hur många aktier eller spelrätter som man tillåter i klubben.

Denna rutin används för att ändra antalet insatser/aktier på redan definierade kapitalinsatser.

När fönstret Kapitalinsatser öppnas gör du så här:

 • Markera önskad kapitalinsats till vänster i den övre listan.
 • Klicka på Egenskaper. Fönstret Kapitalinsats visas.

  Ändra vid behov följande fält i fönstret Kapitalinsats:

 • Kapitalinsatsens namn i fältet Artikelnamn*.
 • Beskrivningen i fältet Beskrivning*.
 • Artikeltypen i listan Artikeltyp (används för golf.se)*.
 • Artikelgruppen i listan Artikelgrupp (används internt)*. Listan visar de varugrupper som finns i kassan.
 • Markera eller avmarkera eventuellt Får upplåtas till annan person
  OBS... För att kunna registrera en annan nyttjare än ägaren för t.ex. aktier och spelrätter måste detta alternativ vara markerat.

  Grupprutorna Antal och Värde/Insats – välj fortsatt flöde beroende på typen av kapitalinsats.

  För kapitalinsats av typen spelrätter och lån:
 • Ändra eventuellt det totala antalet spelrätter eller lån som ingår i kapitalinsatsen i fältet Totalt antal*.
 • Ändra eventuellt startnumret för den första enskilda spelrätten eller lånet i fältet Första nr*.
 • Ändra eventuellt värdet på insatsen för den aktuella spelrätten eller lånet i fältet Insats*.
 • Klicka på Skapa för att spara dina ändringar.

  För kapitalinsats av typen aktier:
 • Ändra eventuellt det totala antalet aktier som ingår i kapitalinsatsen i fältet Totalt antal *.
 • Ändra eventuellt antalet aktier per aktiepost i fältet Antal per post *.
 • Ändra eventuellt startnumret för den första enskilda aktien eller aktieposten i fältet Första nr*.
 • Ändra eventuellt värdet på aktien i fältet Värde per aktie*.
 • Ändra eventuellt röstvärdet på aktien i fältet Röstvärde per aktie*.
 • Klicka på Skapa för att spara dina ändringar.

  * = Obligatoriskt fält

Ta bort Kapitalinsats Visa

Med att ta bort en kapitalinsats menas att radera definitionen av en given kapitalinsats.

Radera artikel för kapitalinsats ur systemet. Se först till att ingen person är kopplad till den kapitalinsats som skall raderas. När fönstret Kapitalinsatser öppnas gör du så här:

 • Markera önskad kapitalinsats till vänster i den övre listan.
 • Klicka på Egenskaper. Fönstret Kapitalinsats visas.
 • Verifiera att du har valt korrekt kapitalinsats med ledning av de uppgifter som visas.
 • Klicka på Radera artikel.

Svara Ja på frågan om du verkligen vill radera den aktuella kapitalinsatsen.