Senast uppdaterad:

Skriv ut

Avgiftsmodell

Man måste välja vilken greenfeemodell man vill använda, antingen traditionell greenfee eller greenfee enligt 3-7-4 metoden, man kan inte använda båda metoderna samtidigt.

Välj Avgiftsmodell Visa

Klubben måste välja om den ska använda att lägga upp greenfeeavgifter enligt den nya modellen Greenfee 3-7-4 eller den gamla modellen (även kallad traditionell avgiftsmodell).

Avgiften aktiveras i två steg
1. Aktivera avgiften i bockrutan "Aktivera upplägg av Greenfee 3-7-4, och genom detta möjligheten att
skapa greenfee enligt den nya modellen
a. De gamla greenfeeavgifterna som är upplagda gäller tills vidare vid bokning men går ej att redigeras.
b. Det går inte att lägga upp nya greenfeeavgifter med den gamla modellen
c. Nya greenfeeavgifter som ska läggas upp kan endast läggas upp med Artikeltyp = "Greenfee 3-7-4"
(artikeltyp Greenfee inte tillgänglig).

2. När GIT-administratören är klar med sina inställningar och lagt upp avgifter och parameterinställning
för säsong och tidpunkt enligt den nya modellen går han in i detta fönster och
aktiverar Avgiftsmodell 3-7-4.
a. Alla redan bokade starttider med den gamla greenfeeavgiften behåller det gamla priset.
b. Alla nya bokningar från det att du aktiverat får greenfeeavgifter enligt den nya modellen.
c. Alla greenfeeavgifter som är upplagda sedan tidigare finns kvar men blir inaktiva. Det går att söka fram
dessa avgifter genom att söka avgifter och kryssa ur Endast aktiva så visas alla gamla avgifter.

GIT-administratören kan när som helst gå in och avaktivera Greenfee med 3-7-4 och istället aktivera de gamla avgifterna igen genom att markera alternativet Traditionell avgiftsmodell.

Om ändringar sker ta alltid för vana att söka fram alla GF-avgifter av den typen du valt ska vara aktiv och se till att alla avgifter är aktiverade på korrekt sätt.

Säsong Visa

Information om hur man anger intervallerna för 3 säsonger och klockslag för 4 dagsintervall.

Innan man anger några priser för greenfee 3-7-4, skall man ange de veckor som klubben vill definiera som hög-, mellan- resp lågsäsong, samt vilka klockslag som definierar morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll.

Säsonger
Säsonger visar veckor i innevarande månad och 12 månader framåt. Man kan välja mellan att visa veckonummer eller datum samt att välja att visa nästa 12-månadersperiod.
För att ändra markera en eller fler veckor (genom att hålla nere CTRL-knappen på tangentbordet) och därefter klicka på någon av knapparna Högsäsong, Mellansäsong eller Lågsäsong till höger.


Klockslag
Ange och redigera klockslag för respektive morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll. Måste vara unika, ett klockslag kan inte omfattas av ex. både morgon och förmiddag. Klicka Spara när du är klar.

Klubbadministratören kan redigera Säsong och Klockslag när som helst, då räknas alla framtida obokade starttider (slottar) om, ej starttider som redan är bokade (erhållet pris gäller).