Senast uppdaterad:

Skriv ut

Kassa

Medlemskapet i klubben måste aktiveras årligen för att ge spelaren rätt att boka tid på andra banor.

Aktivering Visa

Funktion används för de som använder Kassan OSCAR.

Fakturering Visa

Man kan använda automatisk aktivering i samband med faktureringen. Man kan styra om båda alternativen Automatisk aktivering av avgifter vid fakturering och Automatisk aktivering av medlemskap, skall aktiveras vid fakturering eller om bara avgiften skall aktiveras vid faktureringen.

Man kan tänka på två olika scenarier om man skall aktivera avgifter och medlemskap automatiskt eller om man skall aktivera varje medlem manuellt.

Betalar merparten av medlemmarna sina avgifter i tid, kan man med fördel använda automatisk aktivering. Man behöver då bara registrera avvikelser, det vill säga de medlemmar som inte betalt avgiften en viss tid efter förfallodagen.
Om man har många medlemmar som inte betalar sina avgifter i tid, kan det vara bra att aktivera medlemskapet manuellt. Medlemmen får ju inte tidningen Svensk Golf, kan ej logga in i Min Golf eller kan inte spela på andra klubbar innan avgiften är betald. Det ger visst merarbete med manuell aktivering men man får förhoppningsvis fler medlemmar som betalar i tid nästa gång.

OBS... Båda aktiveringarna kontrolleras vid tidbokningen.

Både avgift och medlemskap gäller från ett datum till ett annat är det viktigt att de är aktiverade för att inte hindra medlemmen att boka tider. För att inte ställa till problem vid tidbokningen om en avgift inte är registrerad som betald just den dagen, finns det en funktion för att aktivera avgiften och medlemskapet automatiskt direkt i samband med faktureringen. 
Det innebär att man tror på att medlemmarna betalar sina avgifter och att man i de fall medlemmen inte betalt manuellt, går i in systemet och spärrar medlemmen för spel, s.k. avvikelseregistrering.

Aktivering av medlemskap görs i två steg

I Inställningar för Kassa behöver du klicka i rutan för ""Automatisk aktivering av medlemskap" om du vill att medlemskap skall automatisk aktiveras i samband med faktureringen. Gå sedan vidare till specifika inställningar för automatisk aktivering av medlemskap, läs mer på följande sida: Medlemsaktivering

Sammanfattning av Aktivera Avgifter/Medlemskap

Aktivering av avgift. Detta innebär att avgiften är betalningsnoterad och ger den rättighet som avgiften avser. T.ex. att en vagnplats reserveras för medlemmen eller att man har rätt att spela på den egna banan de tider som avgiften avser utan att betala greenfee.
Aktivering av medlemskap. Detta innebär att man är aktiv medlem i den egna golfklubben och att andra klubbar kan se att man är medlem i en svensk golfklubb samt att man erhåller tidningen Svensk Golf.

OBS... Alla klubbar har olika regler för medlemskap och uteslutning av medlemmar ur klubben, kontrollera detta i samband med medlemskapsaktiveringen, så att klubbens stadgar följs.

Artikelgrupper Visa

Genom att klicka i rutan för Aktivera hantering av artikelgrupper i GIT. Kan nya artikelgrupper läggas till, olika momssatser kan sättas på artikelgrupperna.
Läs på följande sida: Ny Artikelgrupp