Aktivering av medlemskap

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Medlemskapet i klubben måste aktiveras årligen för att ge spelaren rätt att boka tid på andra banor.

Meny

Aktivera medlemskap manuellt:
I menyn Ekonomi klickar du på Aktivera medlemskap . Fönstret Aktivera medlemskap öppnas.

Ställ in aktivering av medlemskap:
Välj menyn Ekonomi , sedan Inställningar och klicka på Medlemskapsaktivering.

I GIT finns två olika nivåer av aktivering vid betalning av en avgift.

  • Aktivering av avgift. Detta innebär att avgiften är betalningsnoterad och ger den rättighet som avgiften avser. T.ex. att en vagnplats reserveras för medlemmen eller att man har rätt att spela på den egna banan de tider som avgiften avser utan att betala greenfee.
  • Aktivering av medlemskap. Detta innebär att man är aktiv medlem i den egna golfklubben och att andra klubbar kan se att man är medlem i en svensk golfklubb samt att man erhåller tidningen Svensk Golf (efter principen en tidning per hushåll).

Båda aktiveringarna kontrolleras vid tidbokningen. 

Avgiften måste vara aktiv för att man skall få spela på den egna banan utan att betala greenfee. 
Medlemskapet måste vara aktivt för man skall synas som medlem för andra klubbar och för att få tidningen Svensk Golf. 

Då båda typerna gäller från ett datum till ett annat är det viktigt att de är aktiverade för att inte hindra medlemmen att boka tider. För att inte ställa till problem vid tidbokningen om en avgift inte är registrerad som betald just den dagen, finns det en funktion för att aktivera avgiften och medlemskapet automatiskt direkt i samband med faktureringen. 
Det innebär att man tror på att medlemmarna betalar sina avgifter och att man i de fall medlemmen inte betalt manuellt, går i in systemet och spärrar medlemmen för spel, s.k. avvikelseregistrering.

 

Inställning medlemskapsaktivering. Innan du skapar fakturorna skall du via kommando Ekonomi » Inställningar… » Medlemskapsaktivering anger om både eventuell medlemskapsavgift och spelavgift / spelavgift begränsad skall vara betald (=aktiverad) för att aktivering av medlemskap skall ske.
OBS! Om man bockar för båda alternativen så måste alla medlemmar ha såväl en Medlemsavgift som en Spelavgift, om inte blir det ingen aktivering för de som bara har den ena avgiftstypen! Dessa måste då manuellt aktiveras, se nedan!

När fönstret Inställningar för aktivering av medlemskap öppnas gör du så här:


 

 

1. Markera i grupprutan Medlemskapsaktivering den/de avgifter* som ska vara betalningsmarkerade för att aktivering av medlemskap ska ske. Fr.o.m. GIT Release okt 2017 finns också Spelavgift Begränsad, det kan vara en viss medlemskapstyp som enbart har Spelavgift begränsad som avgift. 


2. Ange medlemskapets giltighetsdatum i fältet Giltig t o m * .

3. Klicka på Spara för att spara inställningarna. När ett faktureringsunderlag markerats som betalt i sin helhet sker följande:
   ◦ Är medlemsavgifter markerad kontrolleras om personens alla medlemsavgifter är helt betalda.
     Om så är fallet aktiveras personens medlemskap med det angivna giltighetsdatumet. 
   ◦ Är spelavgifter markerad kontrolleras om personens alla spelavgifter är helt betalda.
     Om så är fallet aktiveras personens medlemskap med det angivna giltighetsdatumet.  
   ◦ Är både medlemsavgifter och spelavgifter markerade kontrolleras om personens alla medlemsavgifter 
     och spelavgifter är helt betalda.
     Om så är fallet aktiveras personens medlemskap med det angivna giltighetsdatumet. 


En klubb som bara har en medlemsavgift, som också berättigar till spel, skall ange att den har artikeltyp = spelavgift vid definitionen. I denna ruta bockar man endast för Spelavgifter och Giltig t.o.m. 

Olika former av medlemskap kan också påverka hur man skapar sina fakturaunderlag uppdelat i olika faktureringsomgångar. T.ex. kanske man har passiva medlemmar vars medlemskap skall aktiveras när medlemsavgiften betalas, dels medlemmar med både medlems- och spelavgift men vars medlemskap skall aktiveras när spelavgiften betalas.

Automatisk aktivering av avgifter och medlemskap

Man kan använda automatisk aktivering i samband med faktureringen. Inställningen gör du med menykommando Ekonomi » Inställningar » Kassa…
Man kan styra om båda alternativen Automatisk aktivering av avgifter vid fakturering och Automatisk aktivering av medlemskap, skall aktiveras vid fakturering eller om bara avgiften skall aktiveras vid faktureringen.

 

Man kan tänka på två olika scenarier om man skall aktivera avgifter och medlemskap automatiskt eller om man skall aktivera varje medlem manuellt.

  • Betalar merparten av medlemmarna sina avgifter i tid, kan man med fördel använda automatisk aktivering. Man behöver då bara registrera avvikelser, det vill säga de medlemmar som inte betalt avgiften en viss tid efter förfallodagen.
  • Om man har många medlemmar som inte betalar sina avgifter i tid, kan det vara bra att aktivera medlemskapet manuellt. Medlemmen får ju inte tidningen Svensk Golf eller kan inte spela på andra klubbar innan avgiften är betald. Det ger visst merarbete med manuell aktivering men man får förhoppningsvis fler medlemmar som betalar i tid nästa gång.
Manuell aktivering av medlemskap för flera medlemmar

Det finns en funktion för att manuellt aktivera medlemskapet oavsett om man har betalat någon avgift eller inte. Med menykommando Ekonomi » Aktivera medlemskap kan du välja en eller flera medlemskapstyper som skall aktiveras till ett givet datum. Markera aktuella medlemskapstyper, sätt ett datum och tryck Uppdatera för att verkställa aktiveringen.

När fönstret Aktivera medlemskap öppnas gör du så här:
1. Markera i fältet Medlemskapstyper* den eller de medlemskapstyper som ska aktiveras.
2. Ange medlemskapets giltighetsdatum från kalendern i fältet Giltig t o m*.
3. Klicka på Uppdatera. Du får en fråga om du verkligen vill uppdatera aktuella medlemmar med ett
nytt giltighetsdatum.
4. Klicka på Ja för att aktivera medlemskapet med den nya giltighetstiden.

OBS

Alla klubbar har olika regler för medlemskap och uteslutning av medlemmar ur klubben, kontrollera detta i samband med medlemskapsaktiveringen, så att klubbens stadgar följs.