Delfakturering

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Skapa delfaktura

I faktureringsdialogen gör man urval på vanligt sätt och därefter anger hur stor del av avgifterna som skall faktureras i fältet Andel. Första gången väljer man t.ex. 50%. När man skall fakturera resterande belopp, anger man samma urval och under delfakturering anger man 100% för att fakturera hela det resterande beloppet.

Använder man funktionen delfakturering är det viktigt att tänka på vilket maxbelopp man sätter på Familjemaxbeloppet, det måste reduceras till att motsvara delfaktureringen. Gör man fakturering med 50% bör maximala beloppet också vara 50% av det totala maxbelopp man tillämpar på klubben.

Meny

I menyn Ekonomi väljer du  Skapa faktureringsunderlag.

OBS

Eventuella familjemaxbelopp skall också reduceras till att motsvara delfaktureringen, det vill säga inte det totala maxbeloppet.

Tänk på att

En delfakturering innebär att medlemskapet inte aktiveras. Man måste därför aktivera medlemskapet manuellt .