Markera avgift som krediterad

Senast uppdaterad:

Skriv ut

En felaktig avgift kan tas bort genom en kreditering.

Meny

I menyn Ekonomi klickar du Fakturering och därefter på Fakturakontroll.
 

Ett faktureringsunderlag som är markerat som betalt (B) kan inte krediteras. 

Kreditering av faktureringsunderlag innebär att en kreditfaktura på samma belopp som fakturan skapas i respektive ekonomisystem när man har exporterat kreditunderlaget från GIT. 

Vid kreditering sker ingen aktivering av de avgifter som faktureringsunderlaget avser, och därmed realiseras inte heller de rättigheter som en aktivering medför. De rättigheter som är kopplade till en viss avgift realiseras endast när en avgift markeras som aktiverad (A) eller betald (B). 

När fönstret Fakturakontroll öppnas gör du så här:
  1. Ange lämpliga urvalskriterier för faktureringsunderlaget och klicka på Sök. Nu visas det eller de faktureringsunderlag i listan Fakturor som matchar angivna sökkriterier.

  2. Markera det faktureringsunderlag som ska krediteras.

  3. Markera kryssrutan i kolumnen K för önskat faktureringsunderlag. De enskilda avgifterna/kapitalinsatserna som ingår i faktureringsunderlaget visas i den nedre listan, men du kan inte kreditera en enskild avgift eller kapitalinsats.

  4. Upprepa vid behov steg 1 till 3 för nästa faktureringsunderlag som ska krediteras.

  5. Klicka på Spara och faktureringsunderlaget krediteras.