Sälja lös greenfee

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Om man har kassasystemet Oscar installerat kan man sälja s.k. lösa greenfeeavgifter i kassan.

Sälja lös greenfee i Oscar-kassan

Denna rutin gäller om man har Oscar installerad och vill sälja s.k. lösa greenfeeartiklar.
Läs mer om försäljning via Oscar på sidan Kassa OSCAR » Kassan » Försäljning ». 

Lös greenfee

För att kunna betala greenfeeavgifter i kassan som inte finns i tidbokningen, t.ex. greenfee vid bollränna eller företagsgolf etc, finns en ny rutin för betalning av s.k. lös greenfee.
Välj kommando Ekonomi » Lös greenfee i GIT och följande dialogruta visas.

OBS! Kommandot visas inte om man inte har aktiverat Ocsar.

 

Sök fram aktuell person via Golf-ID eller namn och välj något av de greenfee alternativ som visas. När man valt vilken typ av greenfee som är aktuell anger man antal greenfeeavgifter i fältet Antal.
När man klickar på knappen Kassa visas antalet greenfeeavgifter med rätt belopp beroende på ålder, medlemskapstyp, klubbgrupp, bana etc.
Man kan bara lösa greenfee för en person i taget eftersom greenfeeavgiften varierar med vilken person det gäller.
Vid en företagsgolf kan man t.ex. ange Volvo som namn i rutan Förnamn/Företag, välja en greenfeeavgift samt ange t.ex. 5 stycken i rutan Antal och sedan klicka på knappen Kassa för att komma till Oscars kassarutin.