Företag

Senast uppdaterad:

Skriv ut

I GIT finns det finns flera funktioner som vänder sig till företag. Man kan registrera företag som företagsmedlem, företag kan få möjlighet att boka starttider vi Min Golf Företag och det finns även rutiner för företagsgolf

Allmänt om Företag i GIT

För att öka exponering och turismbokningar till svenska golfklubbar har SGF gjort en satsning för Golfturismen i Sverige. Läs med på sidan Golfturism ».

Man kan tilldela rättigheter till företag att boka starttider på klubbarna.
Läs mer om hur du kan låta företag och samarbetspartners boka tider på klubben, på sidan Webben » Min Golf Företag (företagsbokning) ».

Registrera företag i GIT

Det finns en separat funktion för att lägga in ett företag i GIT och med informationer om företaget. Man kan knyta kontaktpersoner och kapitalinsatser/avgifter till ett företag. Man fakturerar företagen på samma sätt som medlemmarna.
Man kan lägga in företagen i ett företagsregister och registrera adresser och kontaktpersoner, man kan också fakturera företagen. Man kan koppla kapitalinsatser, särskilda avgifter samt spelrättigheter till ett företag. Läs mer på sidan Företag » Registrera nytt företag ».

 

Länkar

Hjälpinformationen till grunduppgifterna och de olika flikarna beskrivs på separata sidor.
Följ länkarna nedan för att läsa mer om resp funktion.

  1. Kontaktuppgifter »
  2. Juridisk person »
  3. BG/PG »
  4. Kontaktpersoner »
  5. Företag »
  6. Noteringar »
  7. Företagstyp »
  8. Kapitalinstatser »
  9. Avgifter »

Företagsgolf

Det finns ingen direkt skräddarsydd funktion för företagsgolf, men vi visar här hur man kan gå till väga med företagsgolf, som är en växande del för golfklubbarna. Läs mer på sidan Företag » Företagsgolf ».

Låta företag boka tider på klubben

En helt annan funktion som också finns i GIT-systemet, är att golfklubben kan ge företag (t.ex. hotell, turistbyråer, samarbetspartners etc) behörighet att själva boka tider på en eller flera banor på klubben.
Företaget får då en egen inloggning till en speciell företagsversion av webbokningen "Min Golf Företag".

Läs mer om hur du kan låta företag och samarbetspartners boka tider på klubben, på sidan Webben » Företagsbokning ».