Företagskonto - Min Golf Företag

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Ett företag kan få tillgång till att boka tider via Min Golf Företag, och då krävs en inloggning av företaget s.k. webbinlogging.

Företagskonto  - webbkonto - Via Min Golf Företag

Golfklubben har nu fått möjlighet att själv registrera ett företagskonto s.k. Webbinloggning för ett företag.

En förutsättning är att företaget är upplagt som ett företag i GIT på klubben, se sidan Företag » Registrera nytt företag ». 

(Pga denna funktion kan du inte längre registrera utländska företag som företag i GIT). Ett företag registreras alltid med organisationsnummer eller personnummer (enskild firma). 

När man har registrerat företaget i GIT, går man in på fliken Företag för att skapa ett webbinloggningskonto.

 

Klicka knappen Skapa nytt webbkonto. Användarnamnet på företagets webbkonto skapas automatiskt och visas i rutan Användarnamn och fönstret Företagsinloggning öppnas läs mer på sidan Företagsinloggning » Webbkonto ».

 Ett företag kan ha webbkonton med separata användarnamn på flera olika golfklubbar, alla företagets användarnamn visas i listrutan.
När aktören väljer Skapa nytt webbkonto och det redan finns ett webbkonto kopplat till företaget och Bokande system = MGF visas ett meddelande: ”Företaget har redan en webbinloggning. Är du säker på att du vill skapa ett nytt webbkonto?”. Ja/Nej
  Vid Ja skapas ett nytt webbkonto och formulär Företagsinloggning öppnas  
  Vid Nej stängs meddelandet.

Knappen Ändra webbkonto öppnar fönstret Företagsinloggning för redigering.
Läs mer på sidan Företagsinloggning » Webbkonto ».

På sidan Webben » Min Golf Företag (företagsbokning) » kan du läsa mer om hur bokningen går till på Min Golf Företag.

Läs mer Golfturism » och GIT-licens med koppling till Citybreak.

Tips

Om företaget redan har ett webbkonto så kan klubben koppla sin egen klubb till det redan befintliga webbkontot, då behöver inte företaget ha flera inloggningar.
Tips till klubben att alltid kolla det innan ny webbinloggning läggs upp på ett företag.