Bokningsregler vid Min Golf Företag

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Speciella bokningsregler kan styras vid företagsbokningar, vad gäller reservation, bokande system och HCP.

Bokningsregler vid Min Golf Företag (företagsbokning)

 

När klubben ger behörighet till ett företag (t.ex. hotell, turistbyrå, samarbetspartners etc), att boka tider via den speciella företagsversionen av "Min Golf", kan man begränsa/styra bokningarna på tre olika sätt.

  • Reservation
  • Bokande system
  • HCP

Reservation

0 = Endast bokning av tider som är öppna för gästspelare.

Bokningsbara tider är:

Alla tider där reservationsregler saknas

Tider med reservationsregler som omfattar icke medlemmar (gästspelare)

 

1 = Alla tider är bokningsbara förutom de som är låsta av starttidsförbud.

Bokande system

0 = Gäller utan undantag.
Endast tider som gäller för inloggat Bokande system = Min Golf företag eller Citybreak

1 = Gäller inte, alla tider oavsett regler för Bokande system är bokningsbara.
Regler för Bokande system kontrolleras inte. Innebär också att hotellet kan boka om det saknas regel
för bokande system.

2 = Gäller för de närmast kommande 14 dagarna, men inte för dag 15 och framåt.
D v s bokning kan göras från och med dag 15.
Dag 1-14, tider som är tillgängliga för inloggat Bokande system
Dag 15 - alla tider oavsett regler för Bokande system.

HCP

0 = Gäller, HCP-regler kontrolleras.

1 = Gäller inte, HCP-regler kontrolleras ej.