Företagsrapporter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Det finns ett antal rapporter som gäller företag som är registrerade i GIT-systemet.

För närvarande finns det 8 rapporter speciellt för företag, bl.a. för att kontrollera företagets spelrättighet.

Under menykommandot Rapporter » Företag finns dessa rapporter.

Om vi istället föredrar att se på ett företag i taget. Då kan vi istället gå in på ett specifikt företag och hämta rapporter som enbart berör det valda företaget.

Under menykommandot Register» Företag» Sök företag välj sedan företaget som rapporter skall tas fram för.

Följande vallista visas med CTRL+P när man har företagsbilden framme på skärmen.

I rutan som dyker upp finns det fyra rapporter som enkelt kan skrivas ut för företag.

 

Rapporter spelrättigheter för företag


Det finns två rapporter som visar utnyttjande av företagsspelrätter


  • GIT.Tidbokning-Företag_Bokningslista
  • GIT-Tidbokning-Företag_Bokningssummering per bana

Båda rapporterna finns under kommando Rapporter » Företag men också under CTRL+P i företagsbilden, för att visa hur det ser ut för ett visst företag.