Skapa Företagstyp

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man grupperar olika företag genom att skapa en företagstyp, som man knyter till företaget.

Meny

Du öppnar fönstret genom att i menyn Register » Företag » välja kommandot Företagstyper.

Innan man skapar företag skall man skapa ett antal företagstyper, för gruppering av företagen. Välj menykommando Register » Företag » Företagstyper för att visa befintliga företagstyper.
Klicka på knappen Nytt för att skapa nya.

Skriv in ett Namn på företagstypen samt en Beskrivning. Klicka på knappen Lägg till om du vill koppla en avgift till företagstypen.

 

När man skapar nya företagstyper kan man koppla dem med automatiska avgifter. När man skapar ett företag i en viss företagstyp tilldelas dessa avgifter automatiskt. Tryck Spara för att registrera den nya eller ändrade företagstypen. Man kan ta bort en företagstyp med Radera företagstyp under förutsättning att inget företag är kopplat till aktuell typ.