Info i starttidsschemat i GIT

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Information om företagsbokningar visas både i starttidsschemat i bokningshistoriken.

Information om företagsbokningar via Min Golf Företag i GIT-klienten

De tider som är bokade via företagsbokningen visas med en egen färg (=Grå) i starttidsschemat. Tider som bokas av de bokande systemen Golfturism, Utlandsturism eller Citybreak visas också med separat färg (= Mörk orange).

 

I fönstren boka starttid visas vem som bokat tiden under fliken Bokare.

 

I bokningshistoriken kan man se om det är ett företag som har gjort bokningen, högerklicka en bokning i starttidsschemat och välj kommando Historik.

 

För bokade tider för olika Turistbokningar visas också vem som bokat och vilket bokande system som använts i bokningshistoriken.

 

Visar man spelarinformationen för en bokad starttid finns information i noteringsfältet om tiden bokats via turistbokning.

 

Även för bokningar via det bokande systemet Citybreak finns information om bokande och betalande system.