Kontaktpersoner företag

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man kan registrera kontaktpersoner för ett företag. Personen måste ha ett Golf-ID, men behöver inte vara medlem i klubben.

Meny

För att visa fönstret Företag måste du först använda funktionen Sök företag. I menyn Register » Företag » väljer du Sök företag, och anger lämpliga sökkriterier. För ytterligare information, se avsnittet Söka företag ».

Fönstret Företag visas även när du registrerar ett nytt företag. För information om hur du registrerar ett nytt företag, se avsnittet Registrera nytt företag ».

Under fliken Kontaktpersoner kan man registrera flera kontaktpersoner på företaget och speciella telefonnr,
E-postadresser till företaget.

 

 

Man skapar en Kontaktperson med knappen Nytt.

 

 

OBS

Alla kontaktpersoner måste redan vara upplagda i personregistret och ha ett Golf-ID. Vill man lägga in en person som inte är medlem i någon golfklubb, måste man först registrera personen med kommandot Ny person i GIT.
Man skapar personen utan relation till klubben för dessa personer, de bara lagras i personregistret.

Man skriver in Golf-ID och klickar Kontroll för att hämta namnet. Man kan också Söka efter personen med Förnamn/Efternamn, i medlems­registret. När man har sökt fram personen klickar man knappen Välj för att visa dialogrutan Kontaktperson för registrering av företagsunika kontaktuppgifter.
Man kan lägga in flera kontaktpersoner till samma företag.

Fältet Fullmaktshavare är viktigt om ett företag har spelrättigheter för företag.
Det är viktigt att kryssa i rutan Fullmaktshavare om företaget har betald spelrättighet på någon av klubbens banor. Vid bokning av starttid, som är företagsbetald, måste det finnas minst en kontaktperson registrerad på företaget som är fullmaktshavare.
Läs vidare under rubriken Spelrättigheter för företag ».

Med knappen Verkställ i dialogrutan Kontaktperson visas de Telefonnr och E-post-adresser som finns i GIT.
Man kan här lägga in företagsspecifika uppgifter (Titel, Notering, Telefon-kontakt, E-post kontakt) som hör till personens roll i företaget. Klicka på Spara för att spara uppgifterna.
Med knappen Radera kontaktperson tar man bort gamla kontakt­personer.

Under fliken Företag kan man skriva in adressen till företagets Hemsida. Här finns också det Golf-ID som företaget har tilldelats. Företagets Golf-ID består av de 6 första siffrorna i organisationsnr + ett treställigt löpnr. Utländska företag tilldelas ett speciellt Golf-ID (900100-xxx)

Fliken Noteringar ger möjlighet att skriva en valfri text, eller sökord som förknippas med företaget.
Dessa uppgifter kan man använda vid filtrering på företag genom att skriva något eftersökt ord i fältet FöretagNotering och välja operatorn LIKNAR.

Under fliken Företagstyp kan man Lägga till eller Ta bort företagstyper. Ett företag kan mycket väl tillhöra flera olika företagstyper. Företagstypen, som motsvarar en medlems medlemskapstyp för att gruppera företagen, den kan t.ex. användas för att selektera företagen i Sök-bilden.

Flikarna Kapitalinsats och Avgifter fungerar på samma sätt som för vanliga medlemmar. Man kan tilldela och ta bort insatser och avgifter. Funktionen för att aktivera kapitalinsatser och avgifter är samma som för medlemmar.

 

Endast kapitalinsatser av typen Aktie eller Spelrätt kan knytas till företag.
Endast avgifter av typen Företagsavgift, Spelavgift företag, Spelavgift hotellsamarbeten, Spelavgift övrig eller Övriga avgifter kan tilldelas ett företag.

 

Inför nya år kan man tilldela avgifter till företagen på samma sätt som man tilldelar årsavgifter till medlemmarna.

Man fakturerar på samma sätt som vanligt via kommando Ekonomi » Fakturering » Skapa fakturaunderlag. I faktureringsfunktionen kan man selektera ett enskilt företag eller flera företag baserat på företagstyp.