Kontaktuppgifter företag

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man registerar ett antal kontaktuppgifter för företaget. t.ex. organisationsnr, pg- eller bankgirokonto mm.

Meny

För att visa fönstret Företag måste du först använda funktionen Sök företag. I menyn Register » Företag » väljer du Sök företag, och anger lämpliga sökkriterier. För ytterligare information, se avsnittet Söka företag ».

Fönstret Företag visas även när du registrerar ett nytt företag. För information om hur du registrerar ett nytt företag, se avsnittet Registrera nytt företag ».

Så här ser företagsfönstret ut, där man ser kontaktinformation och de 9 underflikarna.

Fyll i Kontaktuppgifter, Telefonnr. och E-post adresser. Den adress som skall gälla som fakturaadress bockas för i rutan Faktura. Finns det bara en adress blir den automatiskt fakturaadress.
I rutan P efter E-postadresserna bockar man i den adress som skall vara Primär E­-postadress till företaget.
Även företaget tilldelas ett eget Golf-ID, som utgör det unika ID-begreppet för alla personer/företag i GIT.
Företagets "Golf-ID" visas under fliken Företag.

Man kan radera företag som inte har några oreglerade skulder med knappen Radera företag längst ner till höger i företagsbilden.

 

Under fliken Juridisk person visas de uppgifter man registrerade vid inläggningen av företaget. För att byta organisationsnr ändrar man kopplingen till juridisk person med knappen Redigera uppe till höger.

 

Fliken PG/BG. Här skriver man in företagets Plusgironr och Bankgironr.

 

Under fliken Företag lägger man in företagets hemsidesadress. Här visas även företagets Golf-ID.

Här skapas även ev webbkkonto och användarnamn för webbinloggning via knapparna Skapa nytt webbkonto och Ändra webbkonto.

 

 

Fliken Noteringar ger möjlighet att skriva en valfri text, eller sökord som förknippas med företaget.
Dessa uppgifter kan man använda vid filtrering på företag genom att skriva något eftersökt ord i fältet FöretagNotering och välja operatorn LIKNAR.

 

Även ett företag kan tilldelas ett skåp med tillhörande skåpavgift på samma sätt som en medlem. Avgiften faktureras på samma sätt som andra företagsavgifter. Hanteras under fliken Skåp.

Gå till sidan Kontaktpersoner företag » och Företagstyp, kapitalinsats och avgifter » för att läsa om de resterande flikarna.