Radera företag

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Företag som inte längre är aktuella kan raderas från systemet.

Meny

För att visa fönstret Företag måste du först använda funktionen Sök företag. I menyn Register » Företag » väljer du Sök företag, och anger lämpliga sökkriterier. För ytterligare information, se avsnittet Söka företag ».
 

Innan du kan ta bort ett företag måste du ha sökt fram det företag du vill ta bort. Du söker fram företag genom att använda funktionen Söka företag ».

När fönstret Företag visas gör du så här:

  1. Verifiera att det företag som visas överensstämmer med det företag du vill ta bort.

  2. Klicka på Radera företag.

  3. Bekräfta att du vill radera valt företag genom att klicka Ja i varningsmeddelandet.

Tänk på att

Att ta bort ett företag innebär att även den juridiska personen tas bort.

Ett företag kan inte tas bort om en annan organisationsenhet har relation till företaget (och den juridiska personen).

Ett företag kan inte tas bort om det har avgift eller kapitalinsats, eller bådadera, med statusen fakturerad.