Företagstyp, kapitalinsats och avgifter

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man grupperar olika typer av företag via en speciell företagstyp, som även används vid avgiftsregistreringen.

Meny

För att visa fönstret Företag måste du först använda funktionen Sök företag. I menyn Register » Företag » väljer du Sök företag, och anger lämpliga sökkriterier. För ytterligare information, se avsnittet Söka företag ».

Fönstret Företag visas även när du registrerar ett nytt företag. För information om hur du registrerar ett nytt företag, se avsnittet Registrera nytt företag ».

Företagstyp

Under fliken Företagstyp kan man Lägga till eller Ta bort företagstyper. Ett företag kan mycket väl tillhöra flera olika företagstyper. Företagstypen, som motsvarar en medlems medlemskapstyp för att gruppera företagen, den kan t.ex. användas för att selektera företagen i Sök-bilden.

Hur man skapar en företagstyp beskrivs på sidan Företag » Skapa företagstyp ».

 

Kapitalinsats och Avgifter

Flikarna Kapitalinsats och Avgifter fungerar på samma sätt som för vanliga medlemmar. Man kan tilldela och ta bort insatser och avgifter. Funktionen för att aktivera kapitalinsatser och avgifter är samma som för medlemmar.

 

Endast kapitalinsatser av typen Aktie eller Spelrätt kan knytas till företag.
Läs mer om kapitalinsatser på sidan Administration » Kapitalinsatser ».
Endast avgifter av typen Företagsavgift, Spelavgift utökad eller Övriga avgifter kan tilldelas ett företag.

Inför nya år kan man tilldela avgifter till företagen på samma sätt som man tilldelar årsavgifter till medlemmarna.

Man fakturerar på samma sätt som vanligt via kommando Ekonomi » Fakturering » Skapa fakturaunderlag. I faktureringsfunktionen kan man selektera ett enskilt företag eller flera företag baserat på företagstyp.