Registrera nytt företag

Senast uppdaterad:

Skriv ut

Man kan registrera företag i systemet. Dessa kan t.ex. vara Hotell som bokar tider, sponsorer eller andra företag som är viktiga för klubben.

Meny

 I menyn Register » Företag » väljer du Nytt företag.
 
Företagen ligger i ett separat register. Man skapar ett nytt företag med kommando Register » Företag » Nytt företag.
I dialogrutan skriver man in Företagsnamn, Beskrivning samt Organisationsnr.
Tryck Kontrollera för att kontrollera att det är ett giltigt organisationsnr och att företaget inte redan finns registrerat.

OBS

Företaget måste ha ett giltigt organisationsnr för att kunna användas i GIT.
En enskild firma med ett personnr som org.nr kan inte läggas upp som företag i GIT.
 

Fyll sedan i Momsredovisningsnr och Namn på juridisk person och Lägg till en Företagstyp. Man måste koppla minst en företagstyp till företaget. Man kan koppla kapitalinsatser och avgifter till en företagstyp, varvid insatsen/avgiften automatiskt debiteras företaget vid nyregistrering eller ändring av företagstyp.

Momsredovisningsnr är inte obligatoriskt för svenska företag. De behöver alltså inte klicka i Utländsk om du saknar momsredovisningsnr.

När man valt en företagstyp i fältet Företagstyp, kan man också bocka för eller bocka bort de eventuella avgifter som man har kopplat till företagstypen. Förbockade avgifter läggs in på företaget automatiskt.
Tryck OK för att verkställa valet av företagstyp och tryck sedan Skapa för att skapa företaget och visa företagsfönstret.

I företagsbilden finns det sedan 9 olika flikar för olika information och uppgifter om företaget.

  • Plusgiro/Bankgiro
  • Juridisk person
  • Kontaktpersoner / Fullmaktshavare
  • Företag
  • Noteringar
  • Företagstyp
  • Kapitalinsatser
  • Avgifter
  • Skåp

Så här ser företagsfönstret ut, där man ser kontaktinformation och de 9 underflikarna.

 

Fyll i Kontaktuppgifter, Telefonnr. och E-post adresser. Den adress som skall gälla som fakturaadress bockas för i rutan Faktura. Finns det bara en adress blir den automatiskt fakturaadress.
I rutan P efter E-postadresserna bockar man i den adress som skall vara Primär E­-postadress till företaget.
Även företaget tilldelas ett eget Golf-ID, som utgör det unika ID-begreppet för alla personer/företag i GIT.
Företagets "Golf-ID" visas under fliken Företag.

Man kan radera företag som inte har några oreglerade skulder med knappen Radera företag längst ner till höger i företagsbilden