Boka starttid med spelrätt

Senast uppdaterad:

Skriv ut

När man bokar en startid och hänvisar till ett företags spelrätter, räknas antalet tillgängliga ronder ner för varje bokad tid.

När man överstiger antal tillåtna ronder per tidsperiod, får man ett varningsmeddelande.
I tidbokningen i receptionen, kan man alltid i boka starttider, trots varningen.

Nu kan man även använda bokning av företagsspelrätter via Min Golf Företag. Har företaget ett webbkonto och man bokar tider via MGF så sker avräkning mot antal överenskomna ronder i artikeln med typen Spelavgift utökad som man har kopplat till företaget.
Se sidan Koppla spelrätt till företag ».

När man bokar via GIT och vill koppla till ett företags spelrättigheter och räkna ner antalet spelade ronder, väljer man Företag i fältet Avgift
Markera alternativet Företag och  klicka på knappen Sök.

Endast företag med giltiga spelrätter visas i listan. För att visas i listan krävs

  • att företaget har en avgift av kategorin spelrätt utökad
  • att denna avgift är betald eller aktiverad för aktuell tidpunkt
  • att det finns en kontaktperson på företaget som är markerad som fullmaktshavare 

Markera aktuellt företag i listan och klicka knappen Välj. Om det bara finns ett företag är det redan valt.
Har företaget flera fullmaktspersoner måste man välja en av dessa, har företaget bara en fullmaktsperson är denne redan markerad.

 

Genom att trycka knappen Beräkna för ett markerat företag visas vilka återstående spelrätter som företaget har kvar att nyttja.

När man lägger till spelaren till den bokade tiden visar bokstäverna FB i kolumnen FB (Företagsbetald) att en spelrättighet för företag har nyttjats.

OBS

Om företaget har ett webbkonto så gå in i fliken Bokare (se bilden ovan) och koppla bokningen till aktuellt företags webbkonto. Då kan företaget se bokningen på sitt webbkonto samt att bokningen ingår i den statistik företaget kan se på sitt webbkonto.

Länkar

Läs vidare hur man skapar spelrätter till företag ».

Läs vidare hur man kopplar spelrätter till företag ».

Se Företagsrapporter » över nyttjade spelrätter.