Koppla spelrätt till företag

Senast uppdaterad:

Skriv ut

De finns tre spelavgifter som kan användas för företag. De heter Spelavgift företag, Spelavgift hotellsamarbeten och Spelavgift övrig. När man har skapat en avgift för företagsspelrätter behöver den kopplas till företaget.

För att koppla ihop spelrättsartikeln med ett företag, lägger man in denna artikel som en avgift på företaget.
Man kan inte boka tider på spelrätten innan den är aktiverad/fakturerad.
Sök fram aktuellt företag och öppna fliken Avgifter.

 

Tryck knappen Lägg till och bläddra fram och Välj en avgift av någon av Artikeltyperna Spelavgift företag, Spelavgift hotellsamarbeten eller Spelavgift övrig.

Man kan här direkt skapa en faktura på avgiften till företaget via knappen Skapa fakt..  Avgiften måste vara betald eller Aktiverad (genom att sätta en bock i rutan i kolumnen A) för att ronder skall börja avräknas från antalet ingående ronder.
Man kan även ta fram en historik över gamla avgifter via knappen Avgiftshistorik.

Fakturera eller aktivera avgiften för att göra den tillgänglig. Nu har företaget rätt att nyttja de betalda spelrättigheterna för företag.

Man måste också se till att det finns en kontaktperson som är Fullmaktshavare för att boka spelrätterna.
Öppna fliken Kontaktpersoner och markera en befintlig kontakt eller lägg till en ny kontaktperson och bocka för Fullmaktshavare.

Minst en kontaktperson måste ha egenskapen Fullmaktshavare för bokning av starttid där företagets spelrättighet nyttjas.
När avgiften är betald finns det xx antal spelrätter per tidsperiod att hänvisa till i tidbokningen för aktuellt företag.

 

Länkar

Läs vidare hur man skapar spelrätter till företag ».

Boka starttid vid företagsspelrätter ».

Se Företagsrapporter » över nyttjade spelrätter.