Senast uppdaterad:

Skriv ut

Artikelgrupper

Artikelgrupper användes för att koppla en avgift i GIT till konton i bokföringen, artikelgrupperna definieras antingen i Oscar eller i GIT.

När man definierar avgifter i GIT skall dessa kopplas till konton i bokföringen. Denna koppling sker med hjälp av artikelgrupper, med vilka man grupperar avgifterna och anger ev Moms.

Det finns två sätt att hantera artikelgrupper:

Artikelgrupper skapas i OSCAR och synkroniseras över till GIT
Artikelgrupper skapas och ändras direkt i GIT för de som inte använder OSCAR

OBS... De är ett fåtal klubbar som använder sig av OSCAR-kassan. Därav fokuserar nedanstående text på att klubbar inte använder OSCAR-kassan och dess kopplingar.

Klubbar som inte använder OSCAR

Om man inte aktiverar OSCAR måste man välja att aktivera alternativet "Aktivera hantering av Artikelgrupper i GIT" i stället.
När man skapar en ny organisationsenhet (OE) av typen Klubb eller Intresseorganisation, läggs det upp 5 st artikelgrupper som kan användas av de klubbar som inte använder OSCAR.

Nedanstående artikelgrupper (5 st) skapas som standard vid nyuppläggning av organisationsenhet.

Olika momssatser kan knytas till olika artikelgrupper att användas av Golfklubbar och Intresseorganisationer som använder GIT utan koppling till Oscar.  
När man aktiverar hantering av artikelgrupper i GIT, får man möjlighet att skapa egna artikelgrupper eller ändra de förinlagda artikelgrupperna.
När man väljer Admin » Artikel » Artikelgrupper... är dialogrutan kompletterad med knapparna Egenskaper och Ny.

Med Ny skapar man en helt ny Artikelgrupp med tillhörande momssats.

När man definierar avgifter i GIT skall dessa kopplas till konton i bokföringen. Denna koppling sker med hjälp av artikelgrupper, med vilka man grupperar avgifterna och anger ev Moms.

Det finns två sätt att hantera artikelgrupper:

  1. Artikelgrupper skapas i OSCAR och synkroniseras över till GIT
  2. Artikelgrupper skapas och ändras direkt i GIT för de som inte använder OSCAR

Klubbar som använder OSCAR

Artikelgrupperna skapas i kassasystemet OSCAR och kopieras in till GIT därifrån. 
När man väljer artikelgrupp i avgiftsbilderna är det alltså den kontokoppling som finns i OSCAR som man anger på artikeln.

Vid övergången till OSCAR kopierar man över de befintliga artikelgrupperna i GIT till OSCAR som ett engångsjobb.

Man aktiverar OSCAR eller Artikelgruppshantering under menyvalet Ekonomi » Inställningar » Kassa.