Senast uppdaterad:

Skriv ut

Artikelschema

När du bokar en starttid finns det även möjligheten att koppla en artikel till bokningen. Du kan boka och betala en uthyrningsartikel direkt via tidbokningen, om du exempelvis vill hyra en golfbil direkt utan att tidigare ha bokat in den separat. Du kan också boka uthyrningsartiklar via menykommandot Boka » Artikelschema. ​

Visa fönstret Boka starttid genom att klicka på en person i aktuell starttid. Klicka på fliken med Artiklar, markera aktuell person och tryck Lägg till.

Fönstret Artikelschema för att boka en uthyrningsartikel visas. Välj fram den aktuella Artikelgruppen / artikeltypen och klicka på knappen Visa schema/Uppdatera. Bokade artiklar visas med färg. 

Under sök person visas den bokade starttiden, till vilken man avser att knyta en artikel. Noteringsruta finns tillgänglig höger om den aktuella starttiden, att notering kan göras på uthyrningsartikel är en nyhet från GIT Release 17 april 2018. I grupprutan Detaljerat schema kan man bocka för att visa ett mer detaljerat schema, var 15:e minut visas.

För att boka en uthyrningsartikel högerklickar du den tid när bokning skall börja och välj Boka från popup-menyn. Om du kan boka tider på en annan klubbs bana, kan man också boka artiklar t.ex. golfbilar på den banan. 

Klubbnamnet är förvalt i rutan Klubb längst upp till vänster, och det är den klubbens artiklar som visas i bokningsschemat.

Den aktuella artikeln läggs till i bokningen för aktuell person och tiden hämtas från grundinställningen för artikeln.

När man sparar får man en Bokningsbekräftelse. OBS... gäller enbart om bokning av uthyrningsartikel görs i samband med bokning av starttid alternativt när person bokar direkt via Min Golf.

Betala: När man är klar med bokningen betalar man genom att klicka knappen KassaAvboka: Man tar bort en bokad artikel genom att markera den och klicka knappen Ta bort. Vill man ändra datum eller tid, måste man ta bort den bokade artikeln och boka in artikeln på nytt.

 

Rapport för artikelbokningar Visa

Du kan även skriva ut en rapport med bokade uthyrningsartiklar ett visst datum. Rapporten heter GIT.Artikelbokningar.rpx och ligger under Rapporter » Organisationsenhet » GIT Tidbokning. Rapporten kan även skrivas ut med kortkommando Ctrl+P i bilden Artikelschema.

 

Boka artikel via artikelschemat Visa

Man kan även boka in en uthyrningsartikel direkt i via sidolisten eller menyn, välj menykommando Boka » Artikelschema.


Man anger ett Golf-ID eller medlemsnr för Norska, Finska, Danska, Lettiska, Litauiska och Estniska medlemmar och trycker Kontrollera, eller söker fram aktuell person med Förnamn/Efternamn och trycker Sök.
När man har kontrollerat eller sökt fram namnet visas personinformation längre ner i bilden.

Välj Artikelgrupp/artikelgrupp och Aktuellt datum för önskad bokning. Man kan välja att visa Alla artiklar eller Endast lediga artiklar.
Klicka knappen Visa schema/Uppdatera för att visa bokningsschemat för vald artikelgrupp.

I Bokningsschemat visas en tidsaxel för varje artikel, och bokade tider är grönmärkta och bokarens namn står angivet, om persons namn inte får plats skrivs enbart initialerna. För att boka en artikel högerklickar man i tidsaxeln på önskad tid och väljer Boka.
En nyhet från GIT releasen 17 april 2018, är att notering kan göras i samband med bokning av en uthyrningsartikel.
Längden av bokningen beror på vilken tid som är angiven som standardtid, tiden ställs in för varje enskild artikel (t.ex. Golfbil 01). Ställs markören på en bokad artikel visas bokningsnr, tid, datum samt notering om det finns.

Man trycker knappen Verkställ eller Verkställ - Rensa om man vill boka flera artiklar, för att spara bokningen. Om bokningen av uthyrningsartikel gjorts manuellt via Artikelschemat då skickas inte någon mailbekräftelse ut till person. 

Skriv ut uthyrningsavtal i samband med uthyrning av golfbil


Det finns nu inlagt ett Uthyrningsavtal som man kan använda i samband med uthyrning av golfbil. Det finns inget krav på att använda sig av avtalet men det kan vara bra om någonting skulle hända under uthyrningsperioden. Då kan det vara skönt att ha och då kunna visa upp mot t.ex. ett försäkringsbolag. Golfklubben väljer själva om man vill använda sig av avtalet.

Avtalet går att få fram på flera ställen och man kan välja om man vill skriva ut samtliga avtal för en dag eller kan man skriva ut per uthyrningstillfälle.


 

På en person som har en golfbil inbokad som är kopplad till en starttid,
kan man via starttidsschemat högerklicka på starttiden och välja Skriv ut kontrakt.


 

 

 

 

 

Det går också bra att skriva ut avtalet via Artikelschemat. Välj att antingen trycka in kommandot CTRL+P, välj alternativet "Uthyrningsavtal Golfbil" då skrivs ut alla uthyrningsavtal som gäller för den dagen.


 

 

 

Genom att högerklicka i artikelschemat på en bokning för en golfbil, så visas alternativet Skriva ut kontrakt.

Uthyrningsavtalet kan man även hämta via Rapporter-Organisationsenhet-GIT Tidsbokning-GIT.Uthyrningsavtal_golfbil.rpx

Avtalet är ett standardavtal och går också att hitta på www.golf.se.

I GIT har vi möjlighet att redigera texten om vi skulle skriva in egna punkter eller plocka bort några av punkterna. Instruktioner hur man går tillväga kan ni hämta via följande PDF-fil Redigera uthyrningsavtal för golfbil i GIT.pdf

 

Tips Visa

Om du dubbelklickar en artikel, så öppnas artikelinformationen där man kan se reservationer, noteringar mm.