Senast uppdaterad:

Skriv ut

Bana

En bana definieras av en eller flera slingor. Dessutom kan man ange ett stort antal parametrar som styr tidbokningen t.ex. Starttidsintervall, Max antal samtidiga bokningar och reservationsregler.

När alla slingor har skapas, då ska en eller flera slingor placeras in i en bana. Banan används främst för att göra starttider tillgängliga, en bana har många egenskaper knutet till sig.

Öppna dialogrutan Banor, där visas alla upplagda banor med Namn, Visa på webb och en kort Beskrivning. Skapa ny bana med knappen Nytt eller visa egenskaperna för en befintlig bana med knappen Egenskaper.

Inställningar Bana

En bana måste ha ett Namn, Beskrivning och en eller flera Slingor.

 

Beskrivningen och många andra uppgifter visas på flera ställen, så tänk på att fylla i alla fält så noggrant som möjligt.
Informationen under i fältet Bokningsinformation för Min Golf visas på Min Golf när man bokar en tid på denna bana. T.ex information om bokningsbara tider och speciella bokningsregler.

Banan visas på Golf.se, Min Golf, Golfterminalen m.fl.

Genom att bocken är ikryssad, då visas Banan bl.a. i Min Golf, Golfterminalen, Sök bokning. 

Slinga

Man lägger till slingor med knappen Ny rad. Sätt ett start- och slutdatum, på när slingan ska vara tillgänglig. Flera slingor på en bana används när det finns t.ex. tre niohålsslingor och använder dem olika veckor för en 18-hålsbana. Exempel: Ena veckan används blå/gul slinga, andra veckan gul/röd slinga och tredje veckan används röd/blå slinga. Genom att sätta start- och slutdatum som löper om varandra, så kommer slingorna bytas ut automatisk på en bana. 

OBS... För att Banan skall kunna hämtas upp i en tävling i GIT Tävling, då behöver bocken för att "Banan visas på golf.se..."  vara ibockad samt att det finns en aktiv slinga för speldatumet. 

Alternativ för att ange typ av bana

I vyn som visas för en specifik bana i GIT (Administration-Inställningar Golfbana-Bana), fanns tidigare en ruta som kunde bockas ifall banan var en 9-hålsbana. Ruta har nu ersatts av flera alternativ t.ex. 18 håls golfbana, korthålsbana, Frisbeegolfbana. Här behöver klubben gå in och ange vilken typ av kategori som er bana passar in på. Anledningen till listan, är att infon (kring kategorierna) behövs för att rätt underlag kunna tas fram till nya statistikverktyget (som håller på att byggs av Players 1st). Banor där markeringen för 9 håls golfbana var ikryssad innan releasen, på dessa banor har vi redan fyllt i alternativet 9 håls golfbana för.

Antal samtidiga bokningar Visa

Antal samtidiga bokningar

Man kan styra maximalt antal samtidiga bokningar som en spelare kan ha på banan. 

Med hänsyn till hur många dagar i förväg man kan boka tider, anger man max antal bokningar som en och samma spelare får ha Totalt och dessutom fördelat på vardag och helger. Detta kontrolleras automatiskt vid tidbokningen.
Man kan också begränsa antalet bokningar per dag för en person.
Tävlingsanmälan räknas inte som en bokning i detta avseende.

Man kan ange olika max antal bokningar för gäster och medlemmar. För medlemmarna kan man dessutom ange olika antal bokningar för varje medlemskapstyp.

 

Det finns nu två typer av begränsningar Alla spelare resp Fördelat på medlemmar och gäster.

Man väljer om man vill ha samma begränsning för alla spelare eller differentierade begränsningar. Man kan inte använda båda typerna samtidigt. När man skrivit in en siffra i ena typen dimmas fältet för den andra typen av begränsningar ut.

Vill man byta från den ena typen till den andra, måste man först radera alla siffror i det fältet som används.

Om man använder differentierade max antal bokningar skall man fylla i gällande maxantal för samtliga medlemskapstyper alternativt använda raden för Alla medlemskapstyper.

Max antal bokningar uppnådda

Vid bokning via Min Golf eller Golfterminal får man felmeddelande om man överskrider maxantal bokningar.
Vid bokning i GIT av receptionist får man ett varningsmeddelande, men tiden bokas in, trots att maxantalet bokningar har överskridits.

Sammanfattning av Bana Visa

 • En bana kan ha en eller flera slingor.
 • Man måste bocka för Visa på webb för att kunna boka på Internet
 • Man måste ha minst en aktiv bana markerad som Visa på webb för att man skall kunna skapa en tävling.
 • Beskrivningen visas på Golfguiden.
 • Bokningsinformationen visas på Min Golf vid tidbokningen.
 • Man kan styra antal samtidiga bokningar för en person.
 • Har man ändrat i en underflik måste man Spara i banans dialogruta också.
 • Verkställ sparar ändringarna och ligger kvar i samma läge, medan Spara sparar ändringarna och stänger dialogrutan. (Detta gäller generellt i GIT)
 • De starttidsintervall som du skapar här, eventuellt påverkar de starttidsintervall du skapar vid en tävling.

Sex underflikar med information om banan Visa

Sex underflikar med information om banan

Till en bana knyter du olika typer av restriktioner och regler för tidbokning via olika bokningskanaler.
I starttidsreglerna ingår starttidsintervall, regler för vem som får spela och när de får spela, regler för när man får boka, handicapregler samt regler för när man tillåter bokning över Internet och Golfterminal s.k. bokande system. Dessutom finns det starttidsförbud och reservationer samt en upplysningsfunktion.

Klicka på specifik på flik för att läsa mer:

Bra att veta gällande listvyn i flikarna: 

 • Informationen för respektive flik kan sorteras genom att klicka i rubriknamnet för ett fält.
 • Man kan ändra bredden på kolumnerna genom att dra i strecket mellan kolumnerna.