Senast uppdaterad:

Skriv ut

Bokande system

För att styra vilka olika bokningssystem (olika datasystem) som ska kunna boka på eran bana.
Bollränna (drop-in tider) är en specialvariant av bokande system.

För att styra vilka olika vägar man skall kunna boka tider används regler för bokande system. Du behöver skapa minst ett bokande system för att tillåta bokningar över Internet och/eller Golfterminal.

Skapa Bokande system Visa

Skapa Bokande system

Aktivera fliken Bokande system och klicka på knappen Nytt eller klicka på Egenskaper för att ändra ett bokande system.

 

Skriv Namn på regeln.

Tänk på att bocka i rutan aktiv om regeln skall gälla. Man kan tillfälligt inaktivera en regel genom att ta bort bocken i rutan Aktiv. 
Bocka för de bokande system som skall gälla för denna regel. Du kan här också ange att Drop-in-tid (=bollränna) skall kunna användas på terminalen.
I fältet Beskrivning förklaras regeln skall användas.
I fältet Period anger du Start- och slutdatum för kanalen, om det gäller tills vidare sätts en bock i rutan Inget slutdatum.

I dagsläget finns följande bokande system upplagda:

 • Bokande system 3 och 4 (används inte av någon aktör ännu)
 • Citybreak (är en del av Turistsatsningen på golf.se och Visit Sweden)
 • Extern API-användare (extern tjänst kan vara avgiftsbelagd)
 • GIT 
 • GIT Online
 • Golfbox terminal (används inte ännu)
 • Golfturism (används inte av någon aktör ännu)
 • Min Golf 
 • Min Golf bokningsapp (SGF´s bokningstjänst via app)
 • Min Golf Företag (är företags- och hotellbokningen)
 • Min Golf Skandinavien (är den sida som danska, finska och norska spelare använder när de bokar starttider via Min Golf)
 • OnTee (extern tjänst kan vara avgiftsbelagd)
 • SGF Applikation (används ej längre)
 • Sweetspot (extern tjänst kan vara avgiftsbelagd)
 • Terminal (=Golfterminalen)
 • Utlandsturism (extern tjänst kan vara avgiftsbelagd)

Ange Frekvens eller veckodagar när regeln inträffar.
I fältet daglig frekvens anger du klockslag fr.o.m. och t.o.m. samt vilka starttider som regeln avser.
Klicka på OK för att spara, man måste även klicka på Spara i banans dialogruta. Regeln kan raderas med knappen Radera regel.

Bollrännefunktionen (Drop in) Visa

Bollrännefunktionen (Drop in)

En av tankarna med denna funktion är att tillgodose kravet på s.k. spontangolf (bollränna), en annan är att styra bokningarna till strikt tidsföljd, det vill säga boka alltid nästa lediga tid.
En regel kan anges med bollrännefunktion, vilket innebär att endast närmaste helt lediga tid samt delvis bokade tider fram till nästa hellediga tid blir tillgänglig för bokning.

Följande exempel visar hur det fungerar: Antag att följande starttider är bokade och alla tider ingår i en regel med bollrännemärkning (max 4 spelare per tid)

08:00 2 bokningar
08:10 3 bokningar
08:20 4 bokningar
08:30 tom
08:40 tom

Vid sökning efter bokningsbara tider fr.o.m. 08:00, på en kanal med bollrännefunktion visas följande tider som bokningsbara (förutsatt att spelaren som söker har tillgång till tiderna).
08:00, 08:10, 08:20 och 08:30 samt inga fler tider.
(två tider 08:00, en tid 08:10, 4 tider 08:30). Dvs. 08:40 och framåt skall inte kunna bokas då det finns en helt ledig tid, 08:30, framför.

Vid bokning via golfterminalen startar sökningen alltid med aktuellt klockslag.

Om man t.ex. vill att varannan tid skall vara tillgänglig för s.k. spontangolf, skapar man två regler och anger att varannan tid är bollrännetid och varannan icke bollränna. Då är det bara regeln med bollrännetiderna som ingår i beräkningen enligt ovan. Alla lediga tider för regeln som inte är markerad som bollränna, är bokningsbara som vanligt.

Man kan även ange bollrännefunktion även på en kanal som är bokningsbar via Internet, men det är vanligast att använda bollrännefunktionen för en kanal enbart avseende golfterminalen.

Tider med bollrännefunktion räknas inte in i max antal bokningar per person. Man skall alltid kunna boka en bollrännetid även om man har fyllt sin kvot av förbokade tider. Antalet tillåtna förbokningstider anges i bandefinitionerna vid Max. antal samtidiga bokningar.

Bokande System - Att tänka på: Visa

 • Du måste ha minst ett bokande system för att kunna boka på Internet eller via Golfterminal.
 • Du kan skapa olika regler för många olika bokande system.
 • Du kan sortera raderna under fliken genom att klicka i rubriken.