Senast uppdaterad:

Skriv ut

Reservation

Med en reservation reserverar du vissa tider under ett visst tidsintervall för olika grupperingar av spelare, bokning kan då enbart genomföras av de personer som passar in tidsintervallets reservation. I starttidsschemat i GIT och i Min Golf visas aktuell reservationsregel.

Utan  någon reservation är alla tider bokningsbara för alla personer (medlemmar och gäster) via de bokande system som man har markerat under fliken bokande system. Alla tider blir tillgängliga för bokning hur långt i förväg som helst, d.v.s så långt det finns upplagda starttidsintervall.

Om man vill begränsa hur långt i förväg man får boka tider, måste man skapa en "reservation" för en grupp som inte har någon spelrättighet på banan. Detta kan du t.ex. åstadkomma via en reservation för en speciell medlemsskapstyp som inte någon person kopplas till, många klubbar har t.ex. en medlemskapstyp med ett liknande namn "Begränsning av starttider".

En reservation kan också skapa möjlighet för vissa grupper att boka olika tider i förväg t.ex. medlemmar får boka 3-5 dgr i förväg de mest populära tiderna, 2 dgr före speldagen släpps de obokade tiderna till gäster. Du kan också reservera vissa tider eller dagar för t.ex. damdagar, seniordagar etc.

Skapa Reservation Visa

Skapa Reservation

Aktivera fliken Reservation och klicka på knappen Nytt eller tryck Egenskaper för att ändra en befintlig reservation.

Skriv Namn på reservationen. Man kan också välja att ta bort bocken i rutan Aktiv för att tillfälligt avaktivera reservationen. Förklara meningen med reservationen i fältet Beskrivning.
Sätt en bock i fältet Aktiv i Färgkodsfältet om du vill att de reserverade tiderna skall visas i med en färg.

I Fältet Bokningsfönster anger man hur under vilken tidsperiod man ger möjlighet att boka tider mot reservationen. Se nedan.
I Urvalsfältet väljer man vilka personer som skall omfattas av reservationen, se nedan.
I fältet Period anger du Start- och slutdatum för reservationen, om det gäller tills vidare sätt en bock i rutan Inget slutdatum. Ange Frekvens eller veckodagar när reservationen inträffar.

I fältet daglig frekvens anger du klockslag fr.o.m och t.o.m. samt vilka starttider reservationen omfattar.
Tryck OK för att spara, och man måste även klicka på Spara i banans dialogruta.
Reservationen kan raderas med knappen Radera reservation.

Färg på reservationer

För att de olika reservationerna t.ex. dropin-tider eller företagsreservationer etc skall synas bättre i tidbokningsschemat, kan man nu markera resp reservation med en egen färg.
Välj färg genom att klicka på knappen med punkter .... till vänster om färgfältet och markera önskad färg. 
För att färgen skall visas måste man även bocka i rutan Aktiv.

Bokningsfönster

Bokningsfönstret används för att ange när i tiden före en starttid som den reserveras för olika grupper av personer.
T.ex. om det står 2 och 07:00 i fältet Dagar i förväg (Fr o m) och Tid kan man boka en söndagstid tidigast fredag kl 07.00.

Om det står 1 och 12.00 i fältet Dagar i förväg (T o m) och Tid betyder det att man kan boka söndagstider fram till och med lördag kl 12.00. En 0:a i både dagar och tid innebär att man kan boka ända fram till starttiden.

I receptionen kan man via GIT boka tider för en person även om tiden är reserverad för andra personer, men inte via webb eller terminal.

Observera... De är enbart reservation som är aktuell som visas i starttidsschemat och i Min Golf. T.ex. Om reservation ger medlemmar möjlighet att boka tider 5-3 dgr i förväg, då visas regeln under den perioden som den är aktiv d.v.s 5 till 3 dgr före speldatum. 

Urval

I fältet Urval kan man styra urvalet av medlemmar och greenfeegäster på många olika sätt. I första valrutan väljer man vilka fält av de tre listrutorna (Ålderskategori, Medlemskapstyp eller Klubbgrupper) nedanför som skall aktiveras. Man anger också om det gäller exkl eller inkl egna medlemmar.

I fälten nedanför kan man välja olika Kön, Ålderskategorier, Medlemskapstyper samt Klubbgrupp. Klubbgrupper blir bara aktiverade när man väljer det sista alternativet ”Urval klubbgrupp och ålderskategori”. Är den egna klubben med i klubbgruppen gäller den för klubbmedlemmar också annars inte.

Reservationsregel - Att tänka på: Visa

  • Finns ingen reservation är alla tider bokningsbara för alla, (det krävs även regler för bokande system).
  • Man kan prioritera de olika reservationerna.
  • Ålderskategori, Medlemskapstyp och Klubbgrupp definieras på andra sidor.
  • Du kan sortera raderna under fliken genom att klicka i rubriken.
  • En reservation kan t.ex. vara att gäster och/eller medlemmar får boka vissa tider en viss bestämd tid i förväg