Senast uppdaterad:

Skriv ut

Starttidsförbud

Manuella starttidsförbud kan läggas in för att stänga banan under vissa perioder. Det kan handla om att arbete på banan skall göras, eventuella övriga event som inte direkt är kopplad till tävling. Om startförbud skall läggas upp pga. tävling som är upplagd via GIT Tävling, då skapas startförbud enklast direkt från GIT Tävling.

Man kan lägga in ”manuella” starttidsförbud i denna dialogruta.
De starttidsförbud man skapar här hänför sig oftast till att arbete på banan skall genomföras, eller på grund av banans kvalitet beroende på väderförhållanden. 

Startförbud som lagts upp direkt från GIT Tävling visas i fliken med tävlingens namn, datum, starttid och är markerade med *.

Skapa starttidsförbud Visa

Skapa starttidsförbud

 

Aktivera fliken Starttidsförbud och tryck knappen Nytt eller tryck Egenskaper för att ändra ett befintligt starttidsförbud.

Skriv Namn och Beskrivning på starttidsförbudet. Ange Datum, Frekvens eller veckodagar samt klockslag för starttidsförbudet.
Tryck OK för att spara, och man måste även trycka Spara i banans dialogruta.

OBS...
Man kan inte ha samma namn på olika startförbud. Tänk på detta när du skapar startförbud olika år för samma orsak. Lägg i sådana fall till årtal i namnet.

Radera Starttidsförbud Visa

Om man inte behöver starttidsförbudet under hela den angivna tiden kan man ändra tiden eller radera starttidsförbudet med knappen Radera starttidsförbud.
Man kan också välja att ta bort bocken i rutan Aktiv för att tillfälligt avaktivera starttidsförbudet.
Det går bara att skapa starttidsförbud fr.o.m. dagens datum och framåt. Vid ändring av ett gällande starttidsförbud går det bara att ändra slutdatum. Möjlighet att prioritera starttidsförbud har tagits bort.

Starttidsförbud för tävlingar visas endast om de är giltiga under innevarande år, t.ex. under 2020 visas ej starttidsförbud för 2019.

OBS... Startförbud som är upplagd via GIT Tävling (markerat med *), kan enbart tas bort från specifik tävling i GIT Tävling.

Starttidsförbud - Att tänka på: Visa

  • Du måste ha angett ett starttidsintervall för en bana för att kunna ange ett starttidsförbud.
  • När ett starttidsförbud har registrerats kan du inte boka tider.
  • Om det finns tidigare införda bokningar, under den tid man vill skapa ett nytt starttidsförbud, måste dessa flyttas innan man kan skapa starttidsförbudet.
  • Du kan sortera raderna under fliken genom att klicka i rubriken.
  • Du kan inte skapa startförbud med start innan dagens datum.
  • Vid ändring av ett starttidsförbud kan man bara ändra slutdatum.
  • Två startförbud kan inte ha samma namn.