Senast uppdaterad:

Skriv ut

Starttidsintervall

Starttidsintervallet styr hur många bollar per timme som kan bokas samt klockslag för när tidbokningen börjar och slutar.

Skapa starttidsintervall Visa

Skapa starttidsintervall

För att skapa ett nytt intervall aktiverar du fliken Starttidsintervall och trycker sedan knappen Nytt respektive knappen Egenskaper för att redigera ett befintligt intervall.

Fyll i Namn och en kort Beskrivning av starttidsintervallet. Man kan begränsa Max personer per starttid och Max HCP per starttid i bollen.
Startdatum och Slutdatum måste anges för varje intervall. Under rubriken Inträffar väljer du vilka veckodagar starttiden gäller. Ett intervall får inte vara längre än 6 mån (varning ges), anledningen till begränsningen beror på prestandaskäl, då uppläggningen av starttidsintervall är resurskrävande. 

Alternativet Frekvens kan bara användas när något gäller varje, varannan, var tredje dag etc.
I fältet Daglig frekvens anger man klockslag Fr.o.m. respektive T.o.m. samt hur många bollar som startar per timme vilket anges med antal minuter mellan varje starttid i fältet Inträffar var.
I fältet Schemabeskrivning beskrivs angivna regler i klartext. Ett tips är att noga läsa igenom texten för att på så sätt kontrollera att man gjort rätt i villkoren. 

Spara reglerna med att trycka OK

Ett nytt starttidsintervall hamnar alltid längst ner i listan för starttidsintervaller. De olika intervallerna visas i prioritetsordning. Om tiderna överlappar varandra gäller det intervall som står högst upp i listan. Du flyttar intervallen upp och ner genom att markera ett intervall och klicka på pilsymbolerna Upp och Ner.

Ändringar av starttidsintervall under säsong

Om man under säsong behöver ändra intervall i sitt starttidsintervall. Exempelvis gå från 8,5 minuters intervall till 10 minuters intervall går det att göra, men rekommenderas inte om man har väldigt mycket bokningar som inte är passerade.

Genom att lägga upp det nya starttidsintervallet och prioritera upp det över det intervall man vill ersätta via ñ flyttas bokningar över från det starttidsintervall som ligger längre ner. Skulle inte bokningarna få plats för att det blivit färre starttider skrivs en lista ut så länge man svarar att man vill skriva ut den. Känner ni er det minsta osäkra så ta hjälp av GIT-supporten så ni slipper hamna i ett läge där ni tagit bort framtida bokningar.

Radera starttidsintervall Visa

Radera starttidsintervall

Ett intervall kan också raderas med knappen Radera starttidsintervall. Alla gjorda bokningar inom starttidsintervallet tas bort vid raderingen. På grund av prestandaskäl går det inte att radera icke gällande (gamla) starttidsintervall. Rensningar görs centralt på starttidsintervall äldre än 3 år.

En dialogruta visas med de bokningar som kommer att raderas när man klickar på OK.
Knappen Avbryt avbryter raderingen av starttidsintervallet.

Om det finns en alternativt starttidsintervall för samma tidsperiod, flyttas bokningarna till närliggande tider.

De personer som raderats bör naturligtvis underrättas om förändringen, knappen Generera rapport skriver ut hela listan med raderade bokningar, så man har underlag för att manuellt boka om tiderna och underrätta spelarna om förändrad bokning.

Starttidsintervall - Att tänka på: Visa

  • Spara efter varje nytt eller förändrat starttidsintervall, spara inte flera ändringar samtidigt, då det är en ”tung” transaktion.
  • Ett nytt starttidsintervall hamnar längst ner i listan och får lägst prioritet.
  • Prioritera starttidsintervallen med piltangenterna.
  • Vid överlappande intervall måste du prioritera det ena över det andra.
  • Du måste trycka Verkställ eller Spara i banans dialogruta när du ändrat ett starttidsintervall.
  • Ett starttidsintervall kan max omfatta 6 månader, om man vill göra ett intervall för hela året så gör 2 st intervall á 6 månader.
  • Du kan sortera raderna under fliken genom att klicka i rubriken.
  • Du kan inte radera en bana som har ett starttidsintervall, först måste intervallet raderas.
  • Kom ihåg att trycka Spara för banan när du har ändrat i en underflik!