Senast uppdaterad:

Skriv ut

Upplysning

En upplysning är en text som visas enbart i starttidsschemat i GIT. En upplysning kan vara generell eller tidstyrd t.ex. information om arbete på banan eller info som personalen ska komma ihåg.

Informationen kan som kan skrivas in i Upplysning visas enbart internt i GIT och används främst som ett hjälpmedel för personalen på klubben.

Det finns två sätt att skapa en upplysning som visas i starttidsschemat i GIT.
Dels tillfällig upplysning men de finns också möjlighet att lägga upplysning som är periodiserat.

En tillfällig upplysning, visas ovanför schemat för bana till höger i starttidsschemat. En tillfällig upplysning visas tills att texten tas bort.
En periodiserad upplysning visas uppe i den högra rutan som visas i starttidsschemat i GIT.

Skapa Starttidsupplysning Visa

Skapa periodiserad upplysning

Aktivera fliken Upplysning och klicka på knappen Nytt eller tryck Egenskaper för att ändra en befintlig upplysning.

Skriv Namn på upplysningen. I fältet Beskrivning kan man förtydliga upplysningen. Endast namnet visas i starttidsschemat. Ange Datum, Frekvens eller veckodagar samt klockslag för upplysningen.
Klicka på OK för att spara, och man måste även klicka på Spara i banans dialogruta.

Om man inte behöver upplysningen under hela den angivna tiden kan man ändra tiden eller radera upplysningen med knappen Radera upplysning.
Man kan också välja att ta bort bocken i rutan Aktiv för att tillfälligt avaktivera upplysningen. Nedan visas ett starttidsschema med en generell upplysning och en tidsbunden upplysning.

Upplysning - Att tänka på: Visa

  • Det finns två typer av starttidsupplysning, tillfällig upplysning respektive tidsbunden upplysning.
  • En tillfällig upplysning ligger kvar till du raderar texten i fältet.
  • En tidsbunden upplysning visas längst upp till höger i starttidsschemat.
  • En tillfällig upplysning visas för varje dag till höger över dagsschemat.
  • Du kan sortera raderna under fliken genom att klicka i rubriken.