Senast uppdaterad:

Skriv ut

Delfakturering

Det finns en funktion för delfakturering i GIT. Det kanske är mer vanligt att använda vid fakturering av kapitalinsats än vid vanlig årsavgiftsfakturering.

Skapa delfaktura

I faktureringsdialogen gör man urval på vanligt sätt och därefter anger hur stor del av avgifterna som skall faktureras i fältet Andel. Första gången väljer du t.ex. 50%. När man skall fakturera resterande belopp, anger man samma urval och under delfakturering anger man 100% för att fakturera hela det resterande beloppet.

Använder du funktionen delfakturering är det viktigt att tänka på vilket maxbelopp man sätter på Familjemaxbeloppet, det måste reduceras till att motsvara delfaktureringen. Gör man fakturering med 50% bör maximala beloppet också vara 50% av det totala maxbelopp man tillämpar på klubben.

OBS... Eventuella familjemaxbelopp skall också reduceras till att motsvara delfaktureringen, det vill säga inte det totala maxbeloppet.

En delfakturering innebär att medlemskapet inte aktiveras. Du måste därför aktivera medlemskapet manuellt.