Senast uppdaterad:

Skriv ut

Enskild person

Nya medlemmar kan faktureras enskilt, eller om en speciell avgift tillkommit på en enskild medlem, och man vill fakturera avgiften. Kapitalinsatser faktureras normalt på detta sätt.

Denna funktion kan även användas om en medlem byter medlemskap och skall ha nya avgifter, varvid man krediterar en befintlig faktura och skapar en ny faktura med rätta avgifter (görs direkt i ekonomisystemet). 

Lägg till avgifter

Först måste man lägga till alla avgifter man vill fakturera på personen i fråga. Redan betalda avgifter går inte att fakturera. Ta fram personens uppgifter med kommando Register » Sök person och lägg till aktuella avgifter/lån/skåp med knappen Lägg till och Spara ändringen.

 

Skapa enskilt fakturaunderlag

När du har lagt till nya avgifter på medlemmen, skapar du fakturaunderlaget med kommando Ekonomi  » Fakturering »  Skapa fakturaunderlag. Fyll i Faktureringsår och skriv en Referenstext. Markera Enskild medlem och fyll i personens Golf-ID. Du kan även söka fram personen med knappen Sök. Markera Alla avgifter för att fakturera alla obetalda avgifter.

Testa faktureringen genom att trycka på knappen Förhandsvisa för att visa hur fakturaunderlaget kommer att se ut. Spara gärna fakturaunderlaget som en PDF-fil med knappen Export så att man kan kontrollera eller skriva ut det i efterhand. Om fakturaunderlaget ser bra ut stänger man förhandsvisningen och trycker på knappen Skapa och Starta i nästa ruta för att bekräfta faktureringen. I exemplet nedan har alla avgifter inklusive lån fakturerats med valet Alla avgifter markerat.

När alla fakturaunderlag har skapats fortsätter du med exporten till ekonomisystemet genom att klicka på knappen Stäng. Läs vidare under respektive ekonomisystem angående export av fakturaunderlag. 

Du kan också fakturera företag på samma sätt som medlemmar. Man kan skapa företag och registrera företagsavgifter på samma sätt som medlemsavgifter. Du kan även välja en speciell avgift eller kapitalinsats om man bara vill fakturera en enstaka avgift/lån. I detta fall markerar man Eget urval av avgifter och den avgift respektive det lån man vill fakturera med Lägg till avgift respektive Lägg till kapitalinsats. Lägger man till fel avgift kan man Ta bort avgiften från urvalet. Knappen Egenskaper visar avgiftens grundegenskaper.


 

OBS

När du i fakturabilden lägger till avgifter är det inte dessa uppgifter som egentligen faktureras, utan det är den obetalda avgiften som är registrerad på personen som faktureras och som har status upplagd.