Senast uppdaterad:

Skriv ut

Fakturera företag

Du kan registrera och fakturera flera olika avgifter för företag t.ex. spelavgift för företag, sponsorbidrag m.m.

Om du har kapitalinsatser eller avgifter kopplade till företagen så fakturerar man dessa på samma sätt som man fakturerar insatser och årsavgifter för vanliga medlemmar i klubben.

Fakturera avgifter eller spelrätter för företag

Avgifter till företag och spelrätter för företag som läggs upp som avgifter i GIT, på motsvarande sätt som för vanliga golfmedlemmar, faktureras med samma rutin som medlemsfaktureringen.

 
 

Du tilldelar avgifter årsvis genom kommando Ekonomi » Fakturering » Tilldela avgifter/lån i GIT, genom att välja Företag i stället för medlemmar.

Därefter skapar du fakturaunderlagen på samma sätt som för medlemmarna till Enskilt företag eller till Flera företag samtidigt.

Fakturaunderlagen exporteras till ekonomisystemet på samma sätt som vid medlemsfaktureringen, och hanteringen följer samma rutin som vid medlemsfakturering. Företags­avgifterna aktiveras alltid direkt i GIT vid faktureringstillfället, på samma sätt som för medlemmar.

Läs vidare under rubriken Fakturering » för detaljerade uppgifter om faktureringsrutinen, hur man skapar fakturaunderlag för vidare export till ekonomisystemet. Fakturorna skapas i respektive ekonomisystem.