Senast uppdaterad:

Skriv ut

Familjefakturering

Du kan samla alla familjemedlemmars avgifter på samma faktura och man kan också ange ett maxbelopp per familj.

Meny

I menyn Ekonomi väljer du Fakturering och därefter på  Skapa faktureringsunderlag.

 

Det finns två alternativ vid familjefakturering.

Alternativ 1 är att alla avgifter för alla familjemedlemmar kommer på en gemensam faktura.

Alternativ 2 är att du kan ange ett maxbelopp för en hel familj oavsett antal personer. Dock måste du tänka på att fakturera alla medlemskapstyper, som kan ingå i en familjefakturering, samtidigt.
   
Detta innebär att rekommendationen att fakturera en medlemskapstyp i taget, tyvärr inte kan praktiseras vid familjefakturering, man måste ta med alla medlemskapstyper som en familj kan ha vid familjefaktureringen.

Gemensam faktura

Vanligt är att alla avgifter för alla familjemedlemmar samlas på samma faktura. Detta förutsätter att man har registrerat familjegrupper i GIT och vem som är Kontaktperson i familjegruppen, samt att man bockat för alla ingående medlemskapstyper i faktureringsurvalet.
Se hur du skapar familjegrupper ».

Skapa familjefaktura

Du måste bocka för de medlemskapstyper som kan ingå i samma familj och bocka för alternativet Familjefakturering.

I fakturajournalen kommer alla personernas avgifter att visas på samma faktura som ställs till familjehuvudet. Genom att använda automatisk aktivering blir alla familjemedlemmar aktiverade vid faktureringstillfället.

Maxbelopp per familj

Många klubbar har en maximal årsavgift för en familj, och i GIT finns en funktion för att begränsa maximibeloppet på en faktura via automatiska rabatter. I GIT använder man vanliga medlemskapstyper och anger vid faktureringstillfället ett maxbelopp för familjens årsavgifter. 

Varje avgift som skall ingå i maxbeloppet markeras i en inställningsruta Familjerabattgrundande för respektive avgift. Du kan alltså ha avgifter som inte ingår vid beräkningen av maxbeloppet på en faktura.  

Använd maxbelopp per familj. I dialogrutan för faktureringen skall du bocka för Familjefakturering samt Familjemaxbelopp med tillhörande Belopp i kr. Tänk på att du i urvalet måste bocka för alla medlemskapstyper som en familj kan ha.

I fakturajournalen kommer alla personers avgifter med, men de familjerabattgrundande avgifterna kommer att rabatteras automatiskt så att maxbeloppet inte överskrids.